Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaarit, kevät 2017

2.2. Eläkeläisten toimeentulon kehitys 1995–2015
Esitys-diat

 • Juha Rantala (ETK)
 • Kati Ahonen  (ETK)

16.2. Työoloja kehittämällä työurat pidemmiksi*

 • Petri Böckerman (Turun kauppakorkeakoulu/Palkansaajien tutkimuslaitos),
 • Jouko Nätti (Tampereen yliopisto)
 • Noora Järnefelt (ETK) esittelevät Työolot ja työurat -tutkimusta.
 • Kommenttipuheenvuorot: Saana Siekkinen (SAK), Pauli Forma (KEVA) ja Tuomo Alasoini (TEKES)

2.3. Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden työmarkkina-asema ja
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ansiotyön yleisyys

 • Mikko Laaksonen (ETK)
 • Anu Polvinen (ETK)

16.3. Ylisukupolvinen taloudellinen liikkuvuus

 • Markus Jäntti (Helsingin yliopisto/VATT)

30.3. Terveydessä ja elintavoissa tapahtuvat muutokset siirryttäessä
vanhuuseläkkeelle

 • Sari Stenholm (Turun yliopisto), Suomen Akatemian rahoittaman FIREA-hankkeen tuloksia.

6.4. Eläkeikä nousee mutta joustot säilyvät – Kyselytutkimus 2017 eläkeuudistuksesta
ja työssäjatkamisaikeista

 • Sanna Tenhunen (ETK)

20.4. Mitä työnantajat ajattelevat työkyvyttömyyseläkemaksusta ja maksuluokkamallista?

 • Jyri Liukko (ETK)
 • ja Anu Polvinen (ETK)

19.5. Changing labour markets, life-course and pensions**