Aiemmat seminaarit

2019

Pension Adequacy in Europe – Today and Tomorrow (17.9.2019)

Pension Adequacy in Europe – Today and Tomorrow

Kansainvälinen puolipäiväseminaari, Suomen EU-puheenjohtajakauden oheistapahtuma. Lisätietoa erillisellä konferenssisivulla.

How pension reforms change retirement behaviour – lessons from Finland and the U.K. (11.6.2019)

How pension reforms change retirement behaviour – lessons from Finland and the U.K.

During the past decades, many countries have implemented pension reforms and introduced changes in their retirement age in order to delay retirement and extend working lives.

This seminar shows us how effective the incentives of pension reforms have been in Finland and the United Kingdom over the years. Further, it presents an eight-year follow-up study about retirement plans, intentions and the actual retirement.

 • Jon Gruber (MIT), Ohto Kanninen (PT), Satu Nivalainen (ETK), Terhi Ravaska (PT), Roope Uusitalo (HY): The effect of relabeling and Incentives on Retirement: Evidence from a 2005 Finnish Pension Reform
 • Ricky Kanabar (University of Bath): The effect of an increased UK State Pension Age on expected working life of employees
 • Satu Nivalainen (ETK): From plans to actions? Retirement thoughts, intentions and actual retirement: An eight-year follow-up of the Finnish Quality of Working Life Survey
 • Commentator: Ilkka Kaukoranta (SAK)

Pension reforms, life-courses and old age income in Germany (23.5.2019)

Pension reforms, life-courses and old age income in Germany

I osa: Life courses and inequalities in pensions – Results from the German LeA-study

Saksassa kuten monissa muissakin maissa työurat ja perhemuodot ovat muutoksessa. Miten muuttuvat työurat ja perhesuhteet vaikuttavat eläketurvaan? Entä miltä näyttää maahanmuuttajien tai työuransa useammassa maassa tehneiden eläketurva? Tutkimusseminaarin ensimmäisessä osassa Dina Frommert (Deutsche Rentenversicherung Bund) esittelee laajaa kysely- ja rekisteriaineistoon perustuvaa LeA-tutkimusta, jossa tarkastellaan työikäisten saksalaisten työuria, perhesiteitä ja eläketurvaa.

 • Dina Frommert (DRV Bund): Life courses and inequalities in pensions – Results from the German LeA-Study
 • Kommentaattori: Susan Kuivalainen (ETK)

II osa: Pension reforms in Germany 

Tutkimusseminaarin toisessa osassa Frommert esittelee Saksan viimeaikaisia ja tulevia eläkeuudistuksia. Vuoden 2019 alusta voimaan tulleessa uudistuksessa eläkkeiden vähimmäiskorvaustaso sekä eläkemaksun yläraja asetettiin vuoteen 2025 asti. Lapsiperheiden sekä työkyvyttömien eläketurvaa parannettiin ja pienituloisten eläkemaksuja laskettiin. Minimieläkejärjestelmän kehittäminen ja yrittäjien saaminen pakollisen eläketurvan piiriin ovat seuraavien eläkeuudistusten isoja haasteita. Uudistusten rahoitus ja järjestelmän kestävyys ovat herättäneet keskustelua Saksassa.

 • Dina Frommert (DRV Bund)
 • Kommentaattorit: Niku Määttänen (ETLA) ja Antti Mielonen (ETK)

Eläkeläisten toimeentulo uuden tutkimustiedon valossa (4.4.2019)

Eläkeläisten toimeentulo uuden tutkimustiedon valossa

Eläkeläisten toimeentulo on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, josta käydään paljon keskustelua. Tässä tutkimusseminaarissa esittelemme uutta käynnissä olevaa tutkimusta toimeentulon eri osa-alueilta. Keitä ovat ne eläkeläiset, jotka joutuvat turvautumaan ruoka-apuun? Entä minkälaisia ovat perustoimeentulotukeen turvautuvat vanhuuseläkeläiset? Keihin eläkeläiset vertaavat toimeentuloaan? Miten eläkeläiset kokevat toimeentulonsa suhteessa työssäkäyviin tai viiden vuoden takaiseen tilanteeseen? Ketkä tekevät eläkkeellä töitä ja miksi?

Tutkimusseminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä eläkeläisten toimeentulon kysymyksistä ja arvioida toimeentulon tasoa eri tavoilla tarkasteltuna.

 • Tuomo Laihiala (Tampereen yliopisto): Eläkeläiset leipäjonon asiakkaina
 • Minna Ylikännö (Kela): Vanhuuseläkeläiset perustoimeentulotuen asiakkaina
 • Anu Polvinen (ETK): Vanhuuseläkkeellä ja työssä, työssäkäynnin motiivit ja taloudellinen hyvinvointi
 • Liisa-Maria Palomäki (ETK): Miten eläkeläiset kokevat toimeentulonsa suhteessa muihin väestöryhmiin ja suhteessa eläkettä edeltävään aikaan?
 • Kommentaattorit: Pasi Moisio (THL) ja Juho Saari (Tampereen yliopisto)

Millaisissa yrityksissä työurat jatkuvat pitkään, missä jäädään eläkkeelle varhain? (14.2.2019)

Millaisissa yrityksissä työurat jatkuvat pitkään, missä jäädään eläkkeelle varhain?

Yrityksillä ja työpaikkatason tekijöillä voi olla suuri vaikutus työntekijöiden eläkkeelle siirtymiseen. Tässä tutkimusseminaarissa tarkastelemme erilaisten työpaikkatason tekijöiden vaikutusta työmarkkinoilta poistumiseen työttömyyden, työkyvyttömyyseläkkeen ja vanhuuseläkkeen kautta. Minkälaiset yritykset pystyvät pitämään kiinni työntekijöistään ja minkälaisissa yrityksissä ennenaikaisen työelämästä poistumisen riski on puolestaan suurin? Tutkimusseminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat vaikuttaa työntekijöidensä eläkkeelle siirtymiseen ja arvioida työpaikkatason tekijöiden merkitystä työmarkkina- ja eläkepolitiikassa.

 • Noora Järnefelt (ETK): Miten ja missä iässä työntekijöiden työurat päättyvät erityyppisissä yrityksissä?
 • Mikko Laaksonen (ETK): Yritystason tekijöiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseen
 • Kommentaattorit: Juha Antila (SAK) ja Anu Suutela-Vuorinen (Elo)

2018

Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäyspäätökset tarkastelussa... (4.10.2018)

Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäyspäätökset tarkastelussa – mikä selittää hylkäyspäätösten kasvua, mitä tapahtuu hylkäyspäätöksen saaneille?

Hylkäävät työkyvyttömyyseläkepäätökset ja niihin liittyvät riskit puhuttavat suomalaisia. Tässä tutkimusseminaarissa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden kasvua ja vaihtoehtoisia toimeentulon polkuja hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saamisen jälkeen. Työkyvyttömyyseläkepäätösten tutkiminen on oleellista sekä syrjäytymisen ja yhteiskunnallisten kustannusten ehkäisemiseksi että vajaakuntoisten työllistymismahdollisuuksien edistämiseksi.

Puhujat:

Mikko Laaksonen (ETK):
Miksi työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuus on noussut? (esitysdiat; pdf)

Laaksonen tarkastelee esityksessään työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden muutosta eri hakijaryhmissä ja selvittä hakijakunnan rakenteen muutoksen vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden kasvuun 2000-luvulla. Lisäksi hän pohtii hylkäysosuuden kasvuun mahdollisesti vaikuttaneita muita tekijöitä.

Riku Perhoniemi (Kela):
Toimeentulon polut hylätyn työkyvyttömyyseläkehakemuksen jälkeen (esitysdiat; pdf)

Perhoniemi tarkastelee esityksessään, minkälaisia vaihtoehtoisia toimeentulon polkuja kansalaiset ovat käyttäneet saatuaan hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen. ETK:n ja Kelan tuore yhteishanke tuottaa aiheesta yleistettävää tietoa yhdistämällä ensi kertaa rekisteriaineistoa työ- ja kansaneläkkeistä.

Kommentaattorit:
Anne Mäki (Invalidiliitto)
Kari Haring (SAK)

Flexible Retirement – Do Pension Reforms Work in the Expected Direction? (5.9.2018)

Flexible Retirement – Do Pension Reforms Work in the Expected Direction?

Many countries, including Finland, have implemented pension reforms in the context of demographic aging. The aim of the reforms has been to improve the financial sustainability of pension systems.

Reforms have raised the retirement ages and abolished early routes to retirement. At the same time, they have made pension systems more flexible with the aim to promote later-life employment and to extend working lives.

At our seminar, we will discuss recent research on the effect pension reforms have had on the retirement age and employment rates of older workers.

Following the seminar is a meeting concerning the implementation of Survey of Health, Ageing and Retirement (SHARE) in Finland.

Keynote speaker:
Axel Börsch-Supan (Max Planck Institute for Social Law and Social Policy): Dangerous Flexibility – Retirement Reforms Reconsidered, Empirical Results from Nine OECD Countries

Commentators:
Mikko Kautto (Finnish Centre for Pension): Flexibility and Retirement – Experiences from Finland
Tuulia Hakola-Uusitalo (Ministry of Finance): Research on Flexibility – What Type of Lessons for Policy?

Chair:
Noora Järnefelt (Finnish Centre for Pension)

Coffee break

Upcoming Waves and Financing of SHARE in Finland

Axel Börsch-Supan is the managing director of SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). The research project covers 28 European countries, and it aims to tackle challenges of population ageing by providing cross-national micro data.

SHARE has been running in Finland since 2016. Funding for the future waves in Finland in 2019 and 2021 has not been secured yet. Prof. Börsch-Supan will start by presenting briefly the significance of SHARE in Finland, followed by a discussion about the content of SHARE data and the possibilities for national funding.

The meeting is open for everyone interested in the future and financing of SHARE in Finland.

Gender inequalities in employment and pensions (18.5.2018)

Gender inequalities in employment and pensions

Kansainvälinen puolipäiväseminaari. Lisätietoa erillisellä konferenssisivulla.

Eläkeläisten toimeentulo (26.4.2018)

Eläkeläisten toimeentulo

Seminaarissa esitellään uusinta tutkimusta eläkeläisten toimeentulosta ja taloudellisesta hyvinvoinnista.  Esillä on samana päivänä julkaistava tutkimus eläkeläisten käyttämistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kaksi käynnissä olevaa kyselytutkimusta, joissa on kartoitettu eläkeläisiltä heidän kokemuksiaan niin taloudellisesta hyvinvoinnista kuin hyvinvoinnista laajemminkin.

 • Kati Ahonen (ETK) & Liisa-Maria Palomäki (ETK): Eläkeläisten toimeentulo. 55–85-vuotiaille eläkkeensaajille syksyllä 2017 tehdyn kyselytutkimuksen ensimmäisiä tuloksia.
 • Maria Vaalavuo (THL): Eläkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö Suomessa. Vastavalmistuneen tutkimuksen julkistus.
 • Kommentaattorit: Ole Norrback (SPF, Svenska pensionärsförbundet) ja Henna Pursiainen (Akavan opiskelijat).

Pension information and retirement behaviour (22.3.2018)

Pension information and retirement behaviour

The seminar presents recent and on-going research from Finland and Norway on people’s pension knowledge. The seminar shows how information campaigns influence knowledge, attitudes and retirement plans. It also outlines how the potential impacts of information gains persist over time.

 • Olli Kangas (Kela): Information and legitimacy: Attitudes on the Finnish 2017 pension reform.
 • Henning Finseraas: (ISF) The Short and Long run Effects of Information about the Pension System.
 • Sanna Tenhunen (ETK) & Satu Nivalainen (ETK): Retirement plans and knowledge of the incentives in pension system among 54-62 years old Finns.
 • Commentator: Reija Hyvärinen (Keva).

Presentations at research seminar on 22 March 2018 (pdf)

2017

Changing labour markets, life-course and pensions (19.5.2017)

Changing labour markets, life-course and pensions

Yhden päivän seminaari, jossa puhujina mm. Anna Christina D’Addio (OECD) ja Joakim Palme (Uppsalan yliopisto). Lisätietoa erillisellä seminaarisivulla.

Mitä työnantajat ajattelevat työkyvyttömyyseläkemaksusta ja maksuluokkamallista? (20.4.2017)

Mitä työnantajat ajattelevat työkyvyttömyyseläkemaksusta ja maksuluokkamallista?

 • Jyri Liukko (ETK)
 • ja Anu Polvinen (ETK)

Eläkeikä nousee mutta joustot säilyvät... (6.4.2017)

Eläkeikä nousee mutta joustot säilyvät – Kyselytutkimus 2017 eläkeuudistuksesta
ja työssäjatkamisaikeista

 • Sanna Tenhunen (ETK)

Terveydessä ja elintavoissa tapahtuvat muutokset siirryttäessä vanhuuseläkkeelle (30.3.2017)

Terveydessä ja elintavoissa tapahtuvat muutokset siirryttäessä
vanhuuseläkkeelle

 • Sari Stenholm (Turun yliopisto), Suomen Akatemian rahoittaman FIREA-hankkeen tuloksia.

Ylisukupolvinen taloudellinen liikkuvuus (16.3.2017)

Ylisukupolvinen taloudellinen liikkuvuus

 • Markus Jäntti (Helsingin yliopisto/VATT)

Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden työmarkkina-asema... (2.3.2017)

Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden työmarkkina-asema ja
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ansiotyön yleisyys

 • Mikko Laaksonen (ETK)
 • Anu Polvinen (ETK)

Työoloja kehittämällä työurat pidemmiksi (16.2.2017)

Työoloja kehittämällä työurat pidemmiksi

 • Petri Böckerman (Turun kauppakorkeakoulu/Palkansaajien tutkimuslaitos),
 • Jouko Nätti (Tampereen yliopisto)
 • Noora Järnefelt (ETK) esittelevät Työolot ja työurat -tutkimusta.
 • Kommenttipuheenvuorot: Saana Siekkinen (SAK), Pauli Forma (KEVA) ja Tuomo Alasoini (TEKES)

Eläkeläisten toimeentulon kehitys 1995–2015 (2.2.2017)

Eläkeläisten toimeentulon kehitys 1995–2015

 • Juha Rantala (ETK)
 • Kati Ahonen  (ETK)

Esitys-diat (pdf)