Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Työeläkehakemukset

Työeläkehakemukset

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut vuonna 2017

Vuonna 2017 työeläkejärjestelmän uusista työkyvyttömyyseläkehakemuksista (21 800) hylättiin noin 30 prosenttia. Eniten työkyvyttömyyseläkettä haettiin tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella (7 600) ja toiseksi eniten mielenterveyssyistä (6 400). Näissä molemmissa sairausryhmissä hakemuksista hylättiin kolmannes. Pienin hylkäysprosentti oli kasvainten perusteella eläkettä hakeneilla (1 500). Tässä ryhmässä hylkäysten osuus oli 6 prosenttia.

Keskimääräiset kokonaiskäsittelyajat vuonna 2017

Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkehakemukset käsiteltiin eläkelaitoksissa keskimäärin 62 päivässä. Varsinaista vanhuuseläkettä koskevien hakemusten käsittelyaika oli 36 ja perhe-eläkehakemusten 23 päivää. Vuonna 2017 astui voimaan osittainen varhennettu vanhuuseläke. Sitä koskevat hakemukset käsiteltiin työeläkelaitoksissa keskimäärin 13 päivässä. Julkisen sektorin laitoksissa käsittelyajat olivat keskimääräin lyhyempiä kuin yksityisen sektorin laitoksissa.

Lue lisää:

Tilaston taulukot:

Tilaston kuviot:

Kuvaus

Työeläkehakemukset

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Työeläkehakemukset
Aihealue: Sosiaaliturva
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei

Kuvaus

Tilasto sisältää tietoja työeläkehakehakemusten keskimääräisistä kokonaiskäsittelyajoista työeläkelaitoksissa. Tilastossa esitetään tietoja myös työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisuista.

Tietosisältö

Tilasto sisältää eläkelajikohtaista tietoa työeläkehakemusten keskimääräisistä kokonaiskäsittelyajoista. Hakemuksista esitetään lisäksi alle kolmessa kuukaudessa käsiteltyjen hakemusten osuus.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisutiedoissa esitetään lukumäärätietoja myönnetyistä ja hylätyistä hakemuksista sekä hylkäysten osuus kaikista hakemuksista. Ratkaisuja tarkastellaan myös sairauspääryhmittäin.

Käytetyt luokitukset

Käsittelyaikatiedot on luokiteltu sektorin ja eläkelajin mukaan.

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisut on luokiteltu sektorin, sukupuolen ja iän mukaan. Ratkaisuista esitetään tietoja myös sairauspääryhmän mukaan luokiteltuina.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen rekistereihin.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilaston tiedot julkistetaan tilastovuotta seuraavan vuoden keväällä. Julkistuspäivämäärät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa.

Aikasarja

Tilaston ensimmäiset tiedot koskevat vuotta 2005.

Asiasanat

Työeläkehakemus, käsittelyaika, työkyvyttömyyseläkeratkaisu, hylkäysprosentti

Käsitteet ja määritelmät

Käsitteet ja määritelmät

Kokonaiskäsittelyaika

Kokonaiskäsittelyaika on aika, joka alkaa siitä päivästä, kun henkilö jättää eläkehakemuksen ja päättyy siihen päivään, kun eläkelaitos antaa päätöksen eläkehakemukseen.

Käsittelyajat koskevat kansallisia eläkehakemuksia.

Työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyajat eivät sisällä jatkoeläkehakemuksia.

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisut

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisut koskevat ns. uusia hakemuksia. Tällöin hakijalla ei ennen tätä hakemusta ole ollut neljänä edeltävänä vuotena työkyvyttömyyseläkejaksoa eikä hän ole saanut hylkäävää päätöstä.

Yksityisen sektorin eläkelaitoksia ovat työeläkevakuutusyhtiöt, -säätiöt ja -kassat.  Julkisen sektorin eläkeasioista suurimman osan hoitaa Keva.

Työkyvyttömyyseläkeratkaisujen sairauspääluokkaluokitus noudattaa ICD-10-tautiluokitusta.