Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä

Vuoteen 2018 asti tilastoitiin Eläketurvakeskukseen saapuneiden todistushakemusten määriä.

Vuonna 2019 tilastoitavaksi ilmiöksi vaihdettiin Eläketurvakeskuksen tekemät todistushakemusten ratkaisut.