Eläketurvakeskuksen tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2019

Ajankohta Aihe
17.1.2019 Työeläkkeensaajat joulukuu 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.1.2019 Työeläkehakemusten käsittelyajat 2018 | Tilaston kotisivu
28.1.2019 Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut 2018 | Tilaston kotisivu
8.2.2019 Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2018 | Tilaston kotisivu
8.2.2019 Työeläkkeelle siirtyneet 2018, ennakkotiedot | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
20.2.2019 Työeläkkeensaajat tammikuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.2.2019 Yritysten työeläkemaksut 2017 | Tilaston kotisivu
8.3.2019 Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2017–2018 | Tilaston kotisivu
20.3.2019 Työeläkkeensaajat helmikuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.3.2019 Keskimääräinen kokonaiseläke 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.3.2019 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018, aluetiedot | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.3.2019 Kokonaiseläkemenot 2018, ennakkotiedot | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
4.4.2019 Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2018 siirtyneet | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
11.4.2019 Työeläkekuntoutus 2018, ennakkotiedot | Tilaston kotisivu
17.4.2019 Työeläkkeensaajat maaliskuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
17.4.2019 Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2018, julkaisu | Tilaston kotisivu
9.5.2019 YEL työtulot 2018 | Tilaston kotisivu
20.5.2019 Työeläkkeensaajat huhtikuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
22.5.2019 Taskutilasto 2019 | Tilaston kotisivu
22.5.2019 Fickstatistik 2019 | Tilaston kotisivu
22.5.2019 Pocket statistics 2019 | Tilaston kotisivu
3.6.2019 Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2018 | Tilaston kotisivu
3.6.2019 Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2018 | Tilaston kotisivu
11.6.2019 Työeläkekuntoutus 2018 | Tilaston kotisivu
17.6.2019 Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä UUTUUS!
19.6.2019 Työeläkkeensaajat toukokuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
27.6.2019 Suomen työeläkkeensaajat 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
28.6.2019 Katsaus eläketurvaan vuonna 2018 | Tilaston kotisivu 
17.7.2019 Työeläkkeensaajat kesäkuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
20.8.2019 Työeläkkeensaajat heinäkuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
3.9.2019 Arbetspensionsrehabilitering 2018 | Tilaston kotisivu
12.9.2019  Työeläkeindikaattorit 2019 | Tilaston kotisivu
18.9.2019 Työeläkkeensaajat elokuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
30.9.2019 Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta vuodelta 2018 | Tilaston kotisivu
10.10.2019 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
17.10.2019 Työeläkkeensaajat syyskuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
23.10.2019 Kokonaiseläkemenot 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
25.10.2019 Statistik över pensionstagarna i Finland 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
29.10.2019 Työeläkekuntoutus 2019, puolivuotistilasto | Tilaston kotisivu
30.10.2019 Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto | Tilaston kotisivu UUTUUS!
31.10.2019 Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2018 | Tilaston kotisivu 
31.10.2019 TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2018 | Tilaston kotisivu
31.10.2019 Pension indicators 2019 | Tilaston kotisivu  SIIRTYNYT!
13.11.2019 Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2018 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
19.11.2019 Työeläkkeensaajat lokakuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
4.12.2019 Suomen työeläkevakuutetut 2018 | Tilaston kotisivu SIIRTYNYT!Suomen virallinen tilasto
18.12.2019 Työeläkkeensaajat marraskuu 2019 | Tilaston kotisivu Suomen virallinen tilasto
20.12.2019 Eläkkeellä ja työssä 2018: tilastoraportti eläkeläisten työnteosta | Tilaston kotisivu
20.12.2019 Työeläkkeiden rahoitus 2018 | Tilaston kotisivu

Suomen virallinen tilasto Suomen virallinen tilasto