Eläketurvakeskuksen tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2018

Tilastojulkistukset ja -julkaisut Ilmestymisajankohta
Suomen työeläkkeensaajat, SVT
Tilaston esittely
Työeläkkeensaajat joulukuu 2017 17.1.2018
Työeläkkeensaajat tammikuu 2018 20.2.2018
Työeläkkeelle siirtyneet 2017 28.2.2018
Työeläkkeensaajat helmikuu 2018 21.3.2018
Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2017 siirtyneet 5.4.2018
Työeläkkeensaajat maaliskuu 2018 18.4.2018
Työeläkkeensaajat huhtikuu 2018 17.5.2018
Suomen työeläkkeensaajat 2017 28.6.2018
Työeläkkeensaajat toukokuu 2018 19.6.2018
Työeläkkeensaajat kesäkuu 2018 18.7.2018
Työeläkkeensaajat heinäkuu 2018 17.8.2018
Työeläkkeensaajat elokuu 2018 19.9.2018 (korjattu 1.10.)
Työeläkkeensaajat syyskuu 2018 17.10.2018
Työeläkkeensaajat lokakuu 2018 20.11.2018
Työeläkkeensaajat marraskuu 2018 19.12.2018
Tilasto Suomen eläkkeensaajista, SVT
Tilaston esittely
Keskimääräinen kokonaiseläke 2017 27.3.2018
Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain 2017 27.3.2018
Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2017 30.10.2018
Kokonaiseläkemenot, SVT
Tilaston esittely
Kokonaiseläkemenot 2017, ennakkotiedot 27.3.2018
Kokonaiseläkemenot 2017 30.10.2018
Työeläkehakemukset
Tilaston esittely
Työeläkehakemusten käsittelyajat 2017 31.1.2018
Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut 2017 31.1.2018
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä
Tilaston esittely
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2017 28.2.2018
Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2017, julkaisu 19.4.2018
Suomen työeläkevakuutetut, SVT
Tilaston esittely
Suomen työeläkevakuutetut 2017 3.12.2018
Työeläkekuntoutus
Tilaston esittely
Työeläkekuntoutus 2017, ennakkotiedot 24.4.2018
Työeläkekuntoutus 2017 12.6.2018
Arbetspensionsrehabilitering år 2017 4.9.2018
Työeläkekuntoutus 2018, puolivuotistilasto 16.11.2018
Rahoitustilastot
Tilaston esittely
Yritysten työeläkemaksut 2016 17.1.2018
Työeläkejärjestelmän eläkevarat ja rahavirrat 2017 5.6.2018
Työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja 2017 5.6.2018
Tilastotietoja työeläkelaitosten toiminnasta vuodelta 2017 28.9.2018
Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2017 31.10.2018
TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2017 31.10.2018
Työeläkkeiden rahoitus 2017 21.12.2018
Muut tilastot
Oven ensimmäinen vuosi: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin 14.2.2018
YEL työtulot 2017 3.5.2018
Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 5.10.2018
Eläkkeellä ja työssä 2017: tilasto eläkeläisten työnteosta 20.12.2018
Muut julkaisut
Taskutilasto 2018 24.5.2018
Fickstatistik 2018 24.5.2018
Pocket statistics 2018 24.5.2018
Katsaus eläketurvaan vuonna 2017 26.6.2018
Työeläkeindikaattorit 2018 30.8.2018
Pension indicators 2018 25.9.2018

SVT= Suomen virallinen tilasto
svt_merkki_harmaa