Eläketurvakeskus tilastojen tuottajana

Eläketurvakeskus tuottaa monipuolisia Suomen eläkejärjestelmää kuvaavia tilastoja. Tilastot sisältävät tietoja eläkkeellesiirtymisiästä, työeläkekuntoutuksesta, työeläkkeiden rahoituksesta (eläkevarat, tilinpäätösluvut ja työeläkemaksut) sekä eläkkeensaajista ja vakuutetuista (työ- ja kansaneläkkeen saajat, eläkkeelle siirtyneet, eläkemeno ja työeläkevakuutetut).

ETK:lla on lakisääteinen tehtävä tuottaa tilastoja. Siksi ETK:lla on oikeus saada tilasto-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarvittavia tietoja mm. rekistereistään, työeläkelaitoksilta ja Kelalta sekä oikeus yhdistää näitä tietoja.

ETK:n tilastojen julkistamisajat löytyvät tilastojen julkistamiskalenterista Etk:fi:ssä. Tilastojulkaisut ovat verkkojulkaisuina Julkaisut-palvelussa Etk.fi:ssä sekä Julkarissa, joka on STM:n hallinnonalan avoin julkaisuarkisto. Verkkojulkaisujen lisäksi osa julkaisuista on saatavissa painettuina. Tilastotietoja julkaistaan myös Eläketurvakeskuksen tilastotietokannassa. Neljä tilastoa julkaistaan Suomen virallisena tilastona (SVT) aihealueessa Sosiaaliturva.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Julkistamiskalenterissa tilastojen julkaisuajankohdat

Kuluvan vuoden tilastojulkistukset ja niiden suunnitellut ajankohdat löytyvät Etk.fi:stä tilastojen julkistamiskalenterista. Se sisältää linkin tilastojulkistuksen uutiseen, ko. tilaston kotisivulle tai tilastojulkaisuun.

Seuraavan vuoden julkistamiskalenteri tehdään edellisen vuoden joulukuussa ja se sisältää suunnitelman tilastojen julkistuskuukausista.  Tilastojen julkistamisesta ja luovuttamisesta on olemassa erillinen ohje.

Lue lisää:

Tilaston kotisivu tietolähteenä

Kaikkien ETK:n julkaisemien tilastojen kotisivut löytyvät Etk.fi:n Tilastot-osiosta. Ne sisältävät tilastojulkistukset, tilastossa käytetyt määritelmät ja itse tilastojulkaisut.

Tilastotietokanta käytössäsi

Tilastotietokanta mahdollistaa tietojen joustavan jatkohyödyntämisen. Lisäksi tilastotiedoista voidaan esittää pidempiä aikasarjoja kuin vastaavissa tilastojen verkko- ja painojulkaisuissa, sekä myös osin yksityiskohtaisempia tietoja esim. työeläkelain mukaan. Tilastotietokannan sisältöä kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Lue lisää:

Virheenkorjaus tilastossa

ETK on tehnyt tilastovirheen korjaamisesta erillisen ohjeen. Virhe tulee korjata mahdollisimman nopeasti kaikissa tilastotuotteissa, joissa se esiintyy. Näin saatavilla on aina laadukas tilasto.

Lue lisää:

Henkilötietojen luovutus tutkimuskäyttöön

Eläketurvakeskuksen rekistereistä voidaan luovuttaa henkilötietoja työeläkkeistä ja työeläkevakuutetuista tieteellisiin tutkimuksiin noudattaen julkisuus- ja henkilötietolain periaatteita.

Lue lisää: