Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi selvästi

Vuonna 2014 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 61,2 vuotta. Eläkkeellesiirtymisikä nousi 0,3 vuotta edellisvuodesta, mikä ylittää ennakkoarviot. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Viime vuonna eläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi alle 19 000 henkilöä. Määrä laski edellisvuodesta 8 prosenttia. Vanhuuseläkkeelle siirtyi edellisen vuoden tapaan yli 50 000 henkilöä.

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

elakkeellesiirtymisika_2014

Eläkkeellesiirtymisiän odote 25- ja 50-vuotiaille

 Vuosi 25-vuotiaalle  50-vuotiaalle
 2007  59,5  61,6
 2008  59,4  61,4
 2009  59,8  61,7
 2010  60,4  62,3
 2011  60,5  62,4
 2012  60,9  62,7
 2013  60,9  62,6
 2014  61,2  62,8

Oikopolut:

Tilaston taulukot ja kuviot