Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisikä pysyi edellisvuoden tasolla

Vuonna 2013 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 60,9 vuotta. Vaikka eläkkeellesiirtymisikä ei edellisvuodesta muuttunut, se on noussut eläkeuudistusta edeltävästä tasosta kahdella vuodella, mikä ylittää ennakkoarviot. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Viime vuonna eläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä nousi selvästi edellisestä vuodesta. Työkyvyttömyyseläke alkoi edellisen vuoden tapaan runsaalla 20 000 henkilöllä. Sen sijaan vanhuuseläkkeelle siirtyi yli 50 000 henkilöä. Nousu on lähes 10 prosenttia edellisvuodesta.

Yksityisellä sektorilla eläkkeellesiirtymisiän odote oli 61,1 vuotta eli sama kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan julkisen sektorin eläkkeellesiirtymisikä laski 0,2 vuodella. Vuonna 2013 se oli 61,3 vuotta. Vuodesta 2007 alkaen eläkkeellesiirtymisikä on ollut julkisella sektorilla korkeampi kuin yksityisellä.

Miesten ja naisten välinen ero eläkkeellesiirtymisiässä on viime vuosina kaventunut selvästi. Eroa ei enää ole, vaan miehet ja naiset jäävät eläkkeelle samassa iässä. Viime vuonna miesten eläkkeellesiirtymisiän odote oli 60,9 vuotta ja naisten 60,8 vuotta. Aiemmin odote oli naisilla selvästi korkeampi kuin miehillä.

Työeläkkeelle siirtyi vuonna 2013 yli 73 000 henkilöä, mikä on yli 4 000 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Määrä on korkein sitten ennätysvuoden 2009, jolloin eläkkeelle siirtyi lähes 80 000 henkilöä.

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

odotekuvio_nettiin_2013_fi

Eläkkeellesiirtymisiän odote 25- ja 50-vuotiaille

 Vuosi 25-vuotiaalle  50-vuotiaalle
 2007  59,5  61,6
 2008  59,4  61,4
 2009  59,8  61,7
 2010  60,4  62,3
 2011  60,5  62,4
 2012  60,9  62,7
 2013  60,9  62,6

Oikopolut: