Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisikä nousi selvästi

Vuonna 2012 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 60,9 vuotta. Nousua edellisestä vuodesta oli 0,4 vuotta. Eläkkeellesiirtymisikä on noussut eläkeuudistusta edeltävästä tasosta kahdella vuodella, mikä ylittää ennakkoarviot. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Viime vuonna eläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä laski selvästi edellisestä vuodesta. Lasku näkyi myös eläkehakemusten määrässä. Viime vuosi oli ensimmäinen, kun uusia työttömyyseläkkeitä ei enää myönnetty. Työttömyyseläkkeen poistuminen ei kuitenkaan lisännyt työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrää, vaan se laski kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta. Vanhuuseläke sen sijaan alkoi yhä useammalla. Muilta osin muutokset olivat pieniä, joten kokonaisuutena eläkealkavuus laski.

Yksityisellä sektorilla eläkkeellesiirtymisiän odote oli 61,1 vuotta. Nousua oli 0,4 vuotta edellisestä vuodesta. Myös julkisen sektorin eläkkeellesiirtymisikä nousi saman verran, se oli viime vuonna 61,5 vuotta. Vuoteen 2006 asti eläkkeellesiirtymisikä oli yksityisellä sektorilla korkeampi kuin julkisella sektorilla. Vuonna 2007 tilanne kääntyi toisin päin.

Miesten ja naisten välinen ero eläkkeellesiirtymisiässä on viime vuosina kaventunut selvästi. Eroa ei enää juurikaan ole, vaan miehet ja naiset jäävät eläkkeelle samassa iässä. Viime vuonna miesten eläkkeellesiirtymisiän odote oli 60,9 vuotta ja naisten 60,8 vuotta. Aiemmin odote oli naisilla selvästi korkeampi kuin miehillä.

Työeläkkeelle siirtyi vuonna 2012 vajaat 69 000 henkilöä, mikä on yli 2 000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

odotekuvio_nettiin_fi

Eläkkeellesiirtymisiän odote 25- ja 50-vuotiaille

 Vuosi 25-vuotiaalle  50-vuotiaalle
 2007  59,5  61,6
 2008  59,4  61,4
 2009  59,8  61,7
 2010  60,4  62,3
 2011  60,5  62,4
 2012  60,9  62,7