Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisiässä pieni nousu

Vuonna 2011 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 60,5 vuotta. Nousua edellisestä vuodesta oli 0,1 vuotta. Eläkkeellesiirtymisikä on noussut eläkeuudistusta edeltävästä tasosta 1,5 vuodella eli likimain ennakkoarvioiden mukaisesti. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Viime vuonna eläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä kasvoi vähän. Työttömyyseläkettä ei enää myönnetä 1950 ja sen jälkeen syntyneille, joten työttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä väheni edelleen. Sen sijaan vanhuuseläke alkoi yhä useammalla. Muilta osin muutokset olivat pieniä.

Yksityisellä sektorilla eläkkeellesiirtymisiän odote oli 60,7 vuotta, mikä on sama kuin edellisenä vuonna. Myös julkisen sektorin eläkkeellesiirtymisikä pysyi ennallaan (61,1 vuotta). Vuoteen 2006 asti eläkkeellesiirtymisikä oli yksityisellä sektorilla korkeampi kuin julkisella sektorilla. Vuonna 2007 tilanne kääntyi toisin päin.

Miesten ja naisten välinen ero eläkkeellesiirtymisiässä on viime vuosina kaventunut selvästi. Eroa ei enää juurikaan ole, vaan miehet ja naiset jäävät eläkkeelle samassa iässä. Viime vuonna miesten eläkkeellesiirtymisiän odote oli 60,4 vuotta ja naisten 60,5 vuotta. Aiemmin odote oli naisilla selvästi korkeampi kuin miehillä.

Työeläkkeelle siirtyi vuonna 2011 vajaat 72 000 henkilöä, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

odote_2011_suo

Eläkkeellesiirtymisiän odote 25- ja 50-vuotiaille

 Vuosi 25-vuotiaalle  50-vuotiaalle
 2007  59,5  61,6
 2008  59,4  61,4
 2009  59,8  61,7
 2010  60,4  62,3
 2011  60,5  62,4