Uusin katsaus 23.10.2017

 

Uusin suhdannekatsaus kattaa vuosia 2017–2019 koskevat talousennusteet 10. lokakuuta ilmestyneeseen Handelsbankenin ennusteeseen saakka.

Keskimäärin bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 2,9 prosenttia tänä vuonna sekä 2,1prosenttia ensi vuonna. Keväällä julkaistuun edelliseen suhdannekatsaukseen verrattuna ovat ennusteet muuttuneet myönteisemmiksi bruttokansantuotteen ja sen kaikkien alaerien osalta. Kevään katsauksessa vuoden 2017 keskimääräinen kasvuennuste oli 1,5 prosenttia.

Viennin ennustetaan kasvavan tänä vuonna keskimäärin 6,9 prosenttia ja investointien 7,0 prosenttia. Kevään suhdannekatsauksen vastaavien pistearvojen ollessa  3,0 ja 3,5, voidaan todeta talouden vahvistumisen  heijastuvan varsinkin viennin sekä investointien kasvun ennusteisiin. Työllisyysnäkymiin tällä ennustetulla kasvulla ei kuitenkaan ennakoida olevan positiivista vaikutusta.

Oikopolut: Katsaus suhdanne-ennusteisiin 23.10.2017 (pdf, 0,7 Mt)

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ