Uusin katsaus 20.04.2018

Uusin suhdannekatsaus kattaa vuosia 2017–2020 koskevat talousennusteet 20. maaliskuuta ilmestyneeseen Etla:n ennusteeseen saakka.

Keskimäärin bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 2,6 prosenttia tänä vuonna sekä 2,1 prosenttia ensi vuonna. Vaikkakin Tilastokeskuksen 29.3 päivittämä toteuma on 2,6 prosenttia vuonna 2017, yleisesti ottaen BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan seuraavien kahden vuoden aikana. Investointien sekä viennin kasvun ennustetaan niin ikään jäävän vuoden 2017 tasosta.

Inflaation ennustetaan jatkuvan maltillisena (keskimäärin 1,2% tänä vuonna ja 1,5% vuonna 2019) ja työttömyysasteen ennakoidaan laskevan vuoden 2018 aikana keskimäärin 8,1:een prosenttiin ja vuodelle 2019 arvio on 7,7 prosenttia.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ