Seurattavat ennustelaitokset ja suhdannemuuttujat

Katsauksessa seurataan yhdentoista talousennusteita tekevän laitoksen ennusteita, jotka kerätään laitosten julkaisemista suhdannekatsauksista.

Ennustelaitos Lyhenne kuvissa 
Aktia Aktia
Danske Bank Danske
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Handelsbanken SHB
Nordea Nordea
OP Ryhmä OP
Palkasaajien tutkimuslaitos PT
Pellervon taloustutkimus PTT
Suomen Pankki SP
LähiTapiola Tapiola
valtiovarainministeriö VM

Seurattavat muuttujat ovat kaikki keskeisiä suhdannetilaa kuvaavia muuttujia, mutta tärkeä valintakriteeri on ollut myös se, että kaikki laitokset julkaisevat suhdannekatsauksissaan muuttujasta numeerisen ennusteen:

  • Bruttokansantuotteen (BKT) määrän muutos, %
  • Yksityisen kulutuksen määrän muutos, %
  • Viennin (tavarat ja palvelut) määrän muutos, %
  • Investointien (yksityiset ja julkiset) määrän muutos, %
  • Työttömyysaste, %
  • Kuluttajahintaindeksin muutos, %.

Valitut muuttujat mahdollistavat myös sen arvioinnin, mistä ennustelaitokset ennustavat kokonaistuotannon (BKT) muutoksen pääosin aiheutuvan, koska yksityinen kulutus, vienti ja kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) kattavat yli 80 prosenttia kokonaiskysynnästä (BKT:n kysyntäeristä).

 

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ