Suhdannekatsaus

Katsauksessa esitetään kuvina yhdentoista taloudellisia ennusteita tekevän laitoksen ennusteet kuudesta talouden suhdannetilaa kuvaavasta muuttujasta. Ne esitetään ennusteen julkaisemisajankohdan mukaan varhaisimmista ennusteista aina Tilastokeskuksen (TK) julkaisemiin tilastolukuihin asti.

Katsauksen tarkoitus on antaa kuva siitä, miten talousennusteet muuttuvat ajan kuluessa ja missä määrin eri ennustelaitosten ennusteet eroavat toisistaan.

Keväisin ilmestyvän katsauksen kuvien perusteella voi myös tarkastella, miten osuvia eri ajankohtina tehdyt ennusteet edeltävän kalenterivuoden osalta ovat toteutuneeseen kehitykseen verrattuna.

Kuvat kertovat myös ennustelaitosten viimeisimmän näkemyksen tulevasta talouskehityksestä, josta katsauksen loppuun on koottu myös taulukkomuotoinen yhteenveto.

Ennusteiden trendikehitystä on katsauksessa kuvattu polynomikäyrällä.

Katsauksen julkaiseminen

Ennustelaitokset laativat ennusteita 2-4 kertaa vuodessa. Katsaus ilmestyy kahdesti vuodessa: noin maalis-huhtikuun vaihteessa sekä noin syys-lokakuun vaihteessa, jolloin valtaosalta laitoksia on saatavissa tuore ennuste kuluvalta ja sitä seuraavalta vuodelta.

Keväällä ilmestyvässä katsauksessa esitetään myös edeltävää vuotta koskevat ennusteet lisättynä Tilastokeskuksen (TK) julkaisemilla ao. vuotta koskevilla ensimmäisillä tilastoluvuilla.

Katsaus julkaistaan vain sähköisessä muodossa.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ