Arviot pitkän aikavälin laskelmista

Eläketurvakeskus pyysi syksyllä 2018 Suomen Aktuaariyhdistystä valitsemaan yhden tai kaksi henkilöä arvioimaan keväällä 2019 julkaistavaa ”Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat  2019” -raporttia. Aktuaariyhdistys valitsi tehtävään professori Lasse Koskisen Tampereen yliopistosta. Arvio julkaistaan tällä sivulla alkukesästä 2019.

Vastaava arvio tehtiin myös vuoden 2016 raportista, jolloin Aktuaariyhdistys valitsi tehtävään KTT Petri Hillin ja FT, SHV Raimo Voutilaisen. He laativat arvionsa raportista ja esittelivät niitä Eläketurvakeskuksen 2.12.2016 järjestämässä asiantuntijaseminaarissa.

Alla ovat vuoden 2016 arvioijien hakuilmoitus liitteineen ja arviot raportista.

 

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: HEIKKI TIKANMÄKI