Arviot pitkän aikavälin laskelmista

Eläketurvakeskus pyysi keväällä 2016 Suomen Aktuaariyhdistystä valitsemaan kaksi henkilöä arvioimaan lokakuussa 2016 julkaistavaa ”Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2016” -raporttia. Aktuaariyhdistys valitsi tehtävään KTT Petri Hillin ja FT, SHV Raimo Voutilaisen. He laativat arvionsa raportista ja esittelivät niitä Eläketurvakeskuksen 2.12.2016 järjestämässä asiantuntijaseminaarissa.

Alla ovat arvioijien hakuilmoitus liitteineen, arviot raportista sekä asiantuntijaseminaarissa esitetyt materiaalit.

Esitykset asiantuntijaseminaarissa:

Arvioitu raportti:

 

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: HEIKKI TIKANMÄKI