Asiantuntevia näkökulmia eläketurvaan

Asiantuntija-artikkeleissa kirjoittajat jakavat näkemyksiään eläketurvasta osana suomalaista sosiaaliturvaa.

Artikkeleiden tausta-aineistona on käytetty Eläketurvakeskuksen tuottamaa tietoa, tilastoja ja tutkimuksia.

2.7.2014

Suomi on varautunut hyvin väestön ikääntymiseen

Helsingin Sanomat, Vieraskynä

Risto Vaittinen

9.6.2014

Eläkejärjestelmästäkö moraalin vartija? (ei verkossa)

Demokraatti, Kolumni

Jukka Rantala

20.12.2013

Suomalainen eläketurva on tehokas ja edullinen

Helsingin Sanomat, Vieraskynä

Mika Vidlund

6.9.2013

Opinnot ja työt. Kehityspolkuanalyysi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten työurista

Yhteiskuntapolitiikka 4/2013

Antti Saloniemi & Janne Salonen, ETK & Liudmila Lipiäinen & Tapio Nummi & Pekka Virtanen

6.9.2013

Eläkkeelle siirtyminen ja subjektiivinen taloudellinen hyvinvointi. Tulomuutosten ja toimeentulokokemusten tarkastelua (ei verkossa)

Yhteiskuntapolitiikka 4/2013

Liisa-Maria Palomäki

 

19.04.2013

Nouseeko palkka eläkeikään saakka? Kohorttianalyysi ikä-palkkaprofiileista ja niiden muutoksista 53–65-vuotiailla.

Yhteiskuntapolitiikka 2/2013

Juha Knuuti

29.5.2012

Kestävyysvaje eläkejärjestelmässä ja muussa julkisessa taloudessa (ei verkossa)

Talous & Yhteiskunta 2/2012

Risto Vaittinen, ETK ja Reijo Vanne, Tela

18.4.2012

Maksajien ääntä tarvitaan eläkeyhtiöissä

Helsingin Sanomat, Vieraskynä

Jukka Rantala

5.2.2012

EU-maat ajautuvat koviin eläkeratkaisuihin

Helsingin Sanomat, Vieraskynä

Mika Vidlund

20.1.2012

Eläkeikärajasta tuli silmätikku (ei verkossa)

Talouselämä 3/2012

Mikko Kautto

4.11.2011

Masennusperusteisen työkyvyttömyyden määrä on taittunut (ei verkossa)

Suomen lääkärilehti 44/2011

Raija Gould, Teija Honkonen

5.9.2011

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia

Yhteiskuntapolitiikka

Kalle Elo

 

22.8.2011

Työn osuus elinajasta on kääntynyt kasvuun

Helsingin Sanomat, Vieraskynä

Mikko Kautto, Markku Nurminen