Eläketurvakeskuksen liikemerkki

Eläketurvakeskuksen liikemerkki koostuu kuva- ja tekstiosasta. Liikemerkistä on kolme versiota: suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

Voit ladata liikemerkit kuvapankista.