Minka, lakimies

ETK Kirjainkuvat 2010

Olen työskennellyt Eläketurvakeskuksen lakiosastolla vuodesta 2005 alkaen. Toimin lakimiehenä etuus-yksikössä.

Asiantuntijatyössä on pysyttävä ajan tasalla ja yritettävä seuloa tietotulvasta se, mitä eniten tarvitsee. Tiedon hakemiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen käytetään paljon aikaa.

Meillä koulutuksiin osallistumiseen ja omaan opiskeluun kannustetaan. Toimin itsekin oto-kouluttajana, mikä on luonnollista, kun työssäni uppoudun välillä johonkin yksittäiseen aiheeseen ja haalin siitä kaiken saatavilla olevan tiedon.

Lakiosastolla kirjoitetaan soveltamisohjeita ja neuvotaan etupäässä eläkelaitoksia tulkintakysymyksissä. Minun vastuullani ovat perhe-eläkettä ja ensisijaisten etuuksien eläkkeestä vähentämistä käsittelevät ohjeistot. Olen myös perehtynyt ammatilliseen kuntoutukseen ja EU-eläkkeen määräytymiseen ja olen mukana pohjoismaisessa yhteistyössä. Lisäksi kirjoitan asiantuntijalausuntoja vakuutusoikeudelle ja muita selvityksiä päätöksenteon tueksi aina tarpeen mukaan.

Toimin monenlaisissa työryhmissä ja teen paljon yhteistyötä muiden eläkealan asiantuntijoiden kanssa niin talon sisällä kuin ulkopuolellakin.

Työni on monipuolista ja haastavaa. Rutiinitöitä minulla ei juuri ole ja päivät ovat erilaisia. Tämän työn tekemiseen tarvitaan paljon yhteistyötä. Meillä onkin yhteistyöhön ja keskusteluun kannustava ilmapiiri ja apua saa aina tarvitessaan. Lakiosastolla on ihan huipputiimi!