Mika, yhteyspäällikkö

ETK Kirjainkuvat 2010

Toimin suunnitteluosastollamme yhteyspäällikkönä ja tiiminvetäjänä. Vastuualueeni on muiden maiden eläkejärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Teen erilaisia eläkejärjestelmiin liittyviä kansainvälisiä vertailuja ja selvityksiä. Näiden lisäksi yksi tehtäväni on tuottaa perustietoa eri maiden eläkejärjestelmistä ja ylläpitää sekä koordinoida Etk.fi:n ns. kansainvälistä tietopankkia. Työhöni kuuluu olennaisena osana myös koulutus.

Työni on osa suunnitteluosaston tarjoamaa eläkejärjestelmän kehittämiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvää asiantuntijapalvelua. Tuotamme tietoa ensisijaisesti päätöksentekijöiden tueksi. Lisäksi osallistumme tarvittaessa ulkomaisiin foorumeihin Suomen ja vertailutiedon asiantuntijoina.

ETK-vuosia minulle on kertynyt jo lähemmäs 20 vuotta. Työnantaja on omalta osaltaan kannustanut itsensä kehittämiseen työn ohella ja niinpä työvuosiini on mahtunut myös yliopiston jatkotutkinnon suorittaminen.