Leena, tilastosuunnittelija

ETK Kirjainkuvat 2010

Olen yksi suunnitteluosaston tilastoyksikön 10 asiantuntijasta. Ammattinimikkeeni on tilastosuunnittelija ja oppiarvoltani olen filosofian maisteri.

Tilastoyksikössä meillä jokaisella on perustehtävien lisäksi jokin oma erikoisalue, josta vastaamme. Itselläni tuo alue on työeläkekuntoutus, joka kuuluu toimenkuvaani tilastojen, katsausten, selvitysten ja tutkimusten muodossa.

25 työvuoteeni Eläketurvakeskuksessa mahtuu monia mielenkiintoisia, lähes “poikkitieteellisiä” tehtäviä. Yksi erikoisimmista töistä oli aikanaan koota kirjoihin ja kansioihin katsaus siitä, mitä eläkejärjestelmiä koskevia kansainvälisiä tilastojulkaisuja ja tietokantoja maailmalla oli saatavilla.

Vielä tuolloin työ edellytti mm. lukemattomien julkaisujen läpikäyntiä, kirjastoissa istumista ja suoria yhteydenottoja kansainvälisten tilastojen tuottajiin.

Vaikka minulla on jo pitkä työkokemus, ei silti kannata jäädä laakereilleen lepäämään. Ympärillä on aina paljon uutta opittavaa. Kehittyminen vahvaksi ja ammatillisesti uudistuvaksi asiantuntijaksi vaatii aikaa ja mahdollisuutta kouluttaa itseään.

Minulle tämä on ollut mahdollista työnantajan tukemien koulutusten myötä. Asiantuntijuutta voi lisätä myös verkostoitumalla – omassa työssäni tämä toteutuu mm. yhteisissä palavereissa työeläkelaitosten kuntoutusasiantuntijoiden kesken ja mutkattomalla yhteydenpidolla puolin ja toisin. Näin voi mielestäni tuottaa juuri sellaisia tilastoja ja selvityksiä, jotka parhaiten vastaavat asiakkaiden tarpeita.