Yhä useampi aloittava yrittäjä eläkevakuuttaa minimin mukaan

Jo kaksi viidestä uudesta yrittäjästä asettaa eläkkeensä perustana olevan YEL-työtulon minimiin tai sen tuntumaan. Osuus on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa. Kaikista yrittäjistä alarajan tuntumaan vakuuttaa joka viides, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Vuonna 2017 kaikkien yrittäjien keskimääräinen YEL-työtulo oli 22 600 euroa vuositasolla. Keskimääräinen työtulo laski hieman vuodesta 2016. Miesten työtulo oli noin 23 600 euroa ja naisten noin 20 600 euroa. Keskimääräinen YEL-työtulo on pysynyt pitkään melko samansuuruisena.

YEL-työtulo on yrittäjän työeläkevakuutuksen perusta. Yrittäjän tulee asettaa työtulonsa määrä siten, että se vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa. YEL-työtulo on usein verotettavaa ansiotuloa pienempi: keskimäärin 70 prosenttia verotettavasta tulosta.

– Voimassaolevista YEL-työtuloista puolet on pienempiä kuin 16 000 euroa. Matalimmat työtulot ovat keskittyneet erityisesti YEL-alarajan ja toisaalta työttömyysturvan alarajan tuntumaan, kertoo kehityspäällikkö Eeva Poutiainen Eläketurvakeskuksesta.

Aloittavien yrittäjien alarajalle vakuuttaminen yleistynyt

YEL-vakuutettuja yrittäjiä oli viime vuonna 205 000 henkilöä. Heistä joka viides (22 %) asetti työtulonsa YEL-alarajalle (7 645 €) tai sen tuntumaan.

Uusien yrittäjien keskuudessa osuus on vielä suurempi. Lähes kaksi viidestä (39 %) vakuutti itsensä alarajalle tai sen tuntumaan. Osuus on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.

Aloittavien yrittäjien työtulojen keskiarvo oli noin 16 600 euroa vuonna 2017. Keskimääräinen työtulo laski hieman edellisvuodesta.

– YEL:n alarajalla vakuuttamisen aloittaneiden osuus on kasvanut nopeasti vuodesta 2015 alkaen. Uudet yrittäjät vakuuttavat yleisesti myös työttömyysturvan alarajalle, joka on ollut vuodesta 2015 lähtien aiempaa korkeampi, kertoo Poutiainen.

YEL-työtulo määrittää yrittäjän sosiaaliturvan perustan

Yrittäjän työeläkevakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Se turvaa toimeentulon silloin, kun yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Leskelle ja lapsille se turvaa toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua.

– Nykyinen YEL panee yrittäjän hankalaan tilanteeseen, valitsemaan nykyisen tulotason ja eläkeaikaisen toimeentulon väliltä. Tarpeettoman matalaksi asetettu vakuutustaso tuottaa vaatimatonta sosiaaliturvaa ja heikon eläkkeen, kommentoi Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto.

Etuuksien ja eläkemaksujen määrä perustuu yrittäjän vakuutettavaan YEL-työtuloon. YEL-työtulon mukaan määräytyvät eläkkeen ja eläkemaksun suuruus sekä monet sosiaaliturvaetuudet, kuten sairauspäivärahat, työttömyysturva ja vanhempainpäivärahat.

Alkavien YEL-vakuutusten työtulot, euroa

Lue lisää:

Lisätietoja:
Johtaja Mikko Kautto, puh. 029 411 2185, 040 740 8095, mikko.kautto(at)etk.fi
Kehityspäällikkö Eeva Poutiainen, puh. 029 411 2219, eeva.poutiainen(at)etk.fi
Matemaatikko Ari Kaartinen, puh.  029 411 2638, ari.kaartinen(at)etk.fi

Kuva: iStock