Uusilla vanhuuseläkeläisillä selkeästi paremmat eläkkeet kuin vanhoilla

Vuonna 2017 työeläkkeitä maksettiin 27 miljardia, miljardi enemmän kuin vuonna 2016. Kasvua selittää eläkeläisten määrän lisääntyminen ja uusien vanhuuseläkkeiden suuruus. Vanhuuseläkkeelle siirtyneen keskimääräinen eläke oli lähes 1 800 euroa kuukaudessa, mediaani noin 1 600 euroa.

Vuonna 2017 alkaneet työeläkejärjestelmän vanhuuseläkkeet olivat keskimäärin 1 784 euroa kuukaudessa. Uusien vanhuuseläkeläisten keskimääräinen työeläke oli noin 250 euroa suurempi kuin kaikkien eläkkeellä olevien (1 539 €).

Keskimääräinen vanhuuseläke on kasvanut 330 euroa kymmenessä vuodessa.

Vuonna 2017 vanhuuseläkkeelle siirtyneet miehet saavat keskimäärin yli 500 euroa eli neljänneksen suurempaa eläkettä kuin naiset: miesten eläke oli keskimäärin 2 047 euroa ja naisten 1 533 euroa kuukaudessa.

Ero sukupuolten välillä kasvaa yli 600 euroon, kun verrataan jo eläkkeellä olevia miehiä (1 888 €) ja naisia (1 255 €).

– Sukupuolten väliset erot palkoissa ja työurien pituudessa ovat suurempia vanhemmissa
ikäluokissa kuin vuonna 2017 eläkkeelle siirtyneissä. Lisäksi naiset elävät pidempään, mikä myös kasvattaa eroa, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Uusien vanhuuseläkeläisten ja kaikkien vanhuuseläkkeellä olevien keskieläke 2017

Työeläkemeno kasvoi neljä prosenttia

Viime vuonna maksettiin työeläkkeitä 27 miljardia euroa, miljardi enemmän kuin vuonna 2016. Tärkeimmät syyt neljän prosentin kasvuun olivat työeläkkeensaajien määrän lisääntyminen ja uusien vanhuuseläkkeiden suuruus. Uudet eläkkeet olivat keskimäärin 600 euroa suurempia kuin päättyneet eläkkeet.

– Eläkemenon kasvuun vaikutti myös työeläkkeiden 0,6 prosentin indeksikorotus, kertoo Palotie-Heino.

Työeläkemenosta 23,3 miljardia euroa oli vanhuuseläkkeitä. Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus oli 1,9 miljardia ja perhe-eläkkeiden osuus 1,7 miljardia euroa.

Työeläkemeno vuonna 2017

Työeläkkeensaajia jo lähes 1,5 miljoonaa

Vuoden 2017 lopussa työeläkettä sai yhteensä 1 485 000 henkilöä, mikä oli 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden aikana työeläkkeelle siirtyi runsaat 75 000 henkilöä, saman verran kuin vuonna 2016. Heistä kolme neljästä siirtyi vanhuuseläkkeelle. Jatkossa eläkkeelle siirtyvien määrän ennustetaan hieman laskevan: suuret ikäluokat ovat jo pääosin jääneet eläkkeelle. Lisäksi eläkeikä nousee asteittain vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukaisesti.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla, hieman alle 19 000 henkilössä.

Tiedotteen eläketulot ovat bruttosummia. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkerekisteriin.

Suomen työeläkkeensaajat 2017 -julkaisu

Suomen työeläkkeensaajat (SVT) Etk.fi-palvelussa

Lisätietoja:

Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, puh. 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Kuva: iStock