Työeläkemeno kasvoi runsaat 800 miljoonaa

Vuonna 2015 maksettiin 25,3 miljardia euroa lakisääteisiä työeläkkeitä. Määrä kasvoi runsaat 800 miljoonaa edellisvuodesta. Ulkomaille maksetuista eläkkeistä keskimäärin suurimmat menivät Portugaliin. Sukupuolten välinen eläke-ero korostuu tulohaitarin ääripäissä.

Vuonna 2015 maksettiin lakisääteisiä eläkkeitä yhteensä 28,9 miljardia euroa, josta työeläkkeiden osuus oli 25,3 miljardia euroa.

Työeläkemeno kasvoi vuodesta 2014 noin kolme prosenttia. Työeläkemeno oli 827 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi työeläkettä saavien määrän lisääntymisen ja eläkkeiden tason nousun takia.

Vanhuuseläkkeiden osuus menosta oli 84 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeiden osuus 8 prosenttia ja perhe-eläkkeiden osuus 7 prosenttia.

Ulkomaille maksettiin työeläkkeitä 226 miljoonaa euroa, vajaa prosentti kaikista työeläkkeistä.

Portugaliin suuria eläkkeitä

Työeläkettä sai vuoden 2015 lopussa noin 1 440 000 henkilöä. Ulkomailla asuvia työeläkkeensaajia oli 34 000. Heistä kolme viidesosaa oli Suomen kansalaisia.

Selvästi eniten eläkkeitä maksettiin Ruotsiin (18 700 hlö). Sen sijaan keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin Portugaliin (3 571 €), Espanjaan (1 791 €) ja Ranskaan (1 649 €). Keskimäärin ulkomaille maksettu työeläke oli 548 euroa kuukaudessa.

– Portugalin suosio on selvästi kasvanut: vuonna 2010 siellä asui 102 eläkkeensaajaa, ja vuonna 2015 heitä oli jo 433. Samalla eläkkeiden taso on noussut noin 2 140 eurosta lähes 3 600 euroon, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino.

Suuret eläkkeet miehille

Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle siirtyi noin 55 000 henkilöä. Heidän keskimääräinen työeläkkeensä oli 1 797 euroa – 300 euroa enemmän kuin vanhuuseläkkeensaajien työeläke keskimäärin (1 486 €). Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden naisten eläke oli 1 515 euroa ja miesten 2 083 euroa.

Erityisen suuria sukupuolten väliset erot olivat yli 4 000 euron eläkkeelle siirtyneiden ryhmässä, josta 80 prosenttia oli miehiä. Yli 4 000 euron eläkkeeseen ylsi viisi prosenttia uusista eläkeläisistä.

– Tilanne kertoo miesten roolista ja asemasta Suomen työelämässä. Se on kuitenkin vähitellen muuttumassa: vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneistä ja yli 4 000 euroa eläkettä saavista miesten osuus oli 85 prosenttia, kertoo Palotie-Heino.

tyoelakkeelle_suuruus_sukupuoli_2015_fin

Vanhuuseläkkeensaajien keski-ikä oli 74,0 vuotta.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkerekisteriin. Luvut eivät sisällä Kela- ja perhe-eläkkeitä.

Julkaisu: Suomen työeläkkeensaajat 2015

Suomen työeläkkeensaajat (SVT) Etk.fi -palvelussa

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino puh. 050 321 0910, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, puh. 050 521 6783, heidi.nyman(at)etk.fi