Hitsaaja

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio jatkuu

Eläketurvakeskuksen arvion mukaan tänä vuonna alkaa 10 000 uutta osittaista vanhuuseläkettä. Käytännössä joka kymmenes 61 vuotta täyttävä nostaa eläkettä ennakkoon. Eläkkeen valinneet ovat yleensä keskituloisia miehiä, jotka nostavat puolet eläkkeestään ja jatkavat työskentelyä.

Osittainen vanhuuseläke (ove) on ollut voimassa jo reilut puolitoista vuotta. Ensimmäisenä vuonna alkoi 12 500 osittaista vanhuuseläkettä.

Tänä vuonna alkaneita eläkkeitä oli 6 400 heinäkuun loppuun mennessä. Eläketurvakeskuksen arvion mukaan vuoden loppuun mennessä määrä nousee noin 10 000 henkilöön.

Vaikka siirtyneiden määrä jäänee pienemmäksi kuin viime vuonna, eläkelajin suosio ei ole hiipumassa. Ensimmäisenä vuonna eläke avautui kaikille 61 vuotta täyttäneille ensi kertaa. Nyt tilanne on normalisoitunut: yksi ikäluokka saavuttaa eläkelajin alaikärajan vuodessa.

– 61 vuotta täyttävien vakuutettujen hakemisalttius on viime vuoden tasolla. Jos tahti jatkuu loppuvuoden tällaisena, joka kymmenes heistä hakee osittaista vanhuuseläkettä, kertoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto.

Eläkkeen valinneet enimmäkseen keskituloisia miehiä

Kaksi kolmesta osittaisen vanhuuseläkkeen saajista on miehiä.

Lähes 90 prosenttia ottaa maksimimäärän eli puolet eläkkeestään maksuun. Heidän keskimääräinen eläkkeensä on 800 euroa kuukaudessa. Miesten eläke on keskimäärin 880 euroa ja naisten eläke 670 euroa. Mediaanieläke on 720 euroa kuukaudessa.

Reilut kaksi kolmesta (70 %) osittaisen vanhuuseläkkeen saajista työskenteli viime vuoden lopussa. Työttömiä oli 18 prosenttia, loput olivat työmarkkinoiden ulkopuolella.

– Työssä käyvien ansiot ovat enimmäkseen keskitasoa. Näyttää siltä, että mitä vanhempana osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa, sitä suuremmat ovat tulot ja eläke, kertoo Kannisto.

Viidesosa uuden eläkkeen valinneista on yrittäjiä, kolme neljästä työskentelee tai on viimeksi työskennellyt yksityisellä sektorilla.

Varhennus leikkaa reilut sata euroa 61-vuotiaan eläkettä

Osittainen vanhuuseläke leikkaa lopullista vanhuuseläkettä pysyvästi. Suosion jatkumisesta päätellen varhennusvähennystä ei koeta liian suurena.

Puolet eläkkeestä nostavien keskimääräinen varhennusvähennys on 84 euroa kuukaudessa. Tänä vuonna eläkkeen alaikärajan saavuttavat 1957 syntyneet. Heillä varhennusaika on lähes kolme vuotta ja keskimääräinen varhennusvähennys 110 euroa kuukaudessa.

Tätä pysyvää leikkausta voi kompensoida jatkamalla työuraa yli oman eläkeiän.

– Osittaisen vanhuuseläkkeen ottajalle on tarjolla veroporkkana. Jos vähentää työpanosta ja korvaa ansionmenetyksen eläkkeellä, kokonaisveroaste laskee. Samalla jaksaa kenties pidempään työelämässä, kertoo Kannisto.

Työuraeläkkeitä alkanut alle kymmenen

Osittaisen vanhuuseläkkeen lisäksi vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovittiin raskasta työuraa edellyttävästä työuraeläkkeestä.

Ensimmäiset työuraeläkkeet alkoivat keväällä 2018. Heinäkuun loppuun mennessä eläkkeitä oli myönnetty 17, joista seitsemän oli voimassa. Kaikki eläkkeensaajat ovat miehiä, ja heidän keskimääräinen eläkkeensä on noin 1 900 euroa kuukaudessa.

Osittainen vanhuuseläke

 • korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa
 • antaa 61 vuotta täyttäneelle henkilölle mahdollisuuden ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %)
 • tarkistetaan sekä elinaikakertoimella että 0,4 prosentin kuukausittaisella varhennusvähennyksellä
 • vähentää eläkettä pysyvästi
 • ei edellytä työaika- tai palkkaseurantaa. Voit olla työtön tai töissä ja nostaa eläkettä
 • toimii myös vanhuuseläkkeen lykkääjälle. Jos lykkäät lopullisen eläkkeen nostamista, siihen lasketaan lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.

Työuraeläke

 • voidaan myöntää vähintään 63 vuotiaalle työntekijälle, joka on syntynyt vuonna 1955 ja sen jälkeen
 • edellyttää vähintään 38 vuoden työuraa rasittavassa ja kuluttavassa työssä
 • edellyttää lääkärinlausunnon heikentyneestä työkyvystä
 • on määrältään eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke
 • voi olla voimassa vain oman vanhuuseläkkeen alaikärajaan saakka.

Osittaista vanhuuseläkettä saaneet kuukausittain 07/2018

Julkaisu:
Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 1.2.2017–31.7.2018

Lisätietoa:
Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi

Kuva: iStock