Sairaanhoitaja työssään

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuus kaksinkertaistunut vuosikymmenessä

Työeläkejärjestelmässä yhä useampi työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkeenä. Viime vuonna osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli jo vajaa kolmannes siirtyneistä. Tyypillinen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyjä on keski-ikäinen julkisella sektorilla työskentelevä nainen.

Viime vuonna työeläkejärjestelmästä jäi 18 600 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle. Heistä lähes joka kolmas (5 600) jäi osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

Osaeläkkeenä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden osuus on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä: vuonna 2007 osuus oli 14 prosenttia siirtyneistä ja vuonna 2017 osuus oli noussut jo 30 prosenttiin.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä vuosina 2005-2007

Tyypillinen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyjä on 55-vuotias julkisella sektorilla työskentelevä nainen. Hänen työkykynsä on alentunut tuki- ja liikuntaelinsairauden takia, mutta hänen katsotaan selviytyvän osa-aikatöistä ja kevyemmistä työtehtävistä.

– Osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuuden kasvu on positiivinen ilmiö. Jopa neljä viidestä osatyökyvyttömyyseläkeläisestä työskentelee eläkkeen rinnalla. Työssä jatkaminen kartuttaa lisää vanhuuseläkettä ja eläkekustannukset pysyvät maltillisempina, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Masennus vie joka päivä yhdeksän henkilöä eläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen painottuu työuran loppupuolelle: siirtyneiden keski-ikä oli 52 vuotta, ja yli puolet heistä on täyttänyt 55 vuotta.

Yleisimmät eläkkeelle siirtymisen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (34 %) sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (29 %).

Naiset jäivät miehiä useammin eläkkeelle mielenterveyssyistä. Miehillä verenkiertoelinten sairaudet sekä vammat ja myrkytykset ovat naisia yleisempiä.

Masennus on edelleen suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Viime vuonna masennuksen takia eläkkeelle jäi noin yhdeksän henkilöä päivässä. Heistä kaksi kolmesta oli naisia.

Työkyvyttömyyselakkeelle työeläkejärjestelmästä vuonna 2017 siirtyneet työkyvyttömyyden syyn mukaan

Työkyvyttömyyseläkkeellä 145 000 henkilöä

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeellä on tällä hetkellä 145 000 henkilöä. Heistä kaksi viidestä (42 %) on eläkkeellä mielenterveyssyistä. Toiseksi suurin ryhmä on tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joiden perusteella eläkettä saa neljännes (26 %) työkyvyttömyyseläkeläisistä.

– Mielenterveyssyistä eläkkeelle siirrytään selvästi nuorempana kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia. Vuonna 2017 mielenterveyssyistä eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 45 vuotta, kun tuki- ja liikuntaelinsairauksissa se oli 56 vuotta, kertoo Palotie-Heino.

Linkki: Suomen työeläkkeensaajat (Etk.fi-tilastosivu)

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, p. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, p. 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

 

Kuva: iStock