Nuorten työkyvyttömien eläke jää matalaksi

Alle 45-vuotiaiden työkyvyttömyyseläke oli vuonna 2016 keskimäärin 905 euroa kuukaudessa. Heistä kaksi kolmasosaa sai pelkkää kansaneläkettä, ilmenee Eläketurvakeskuksen tuoreesta tutkimuksesta.

Vuonna 2016 kaikkien työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli noin 1 100 euroa kuukaudessa. Alle 35-vuotiaiden työkyvyttömien eläke oli 820 euroa ja 35–44-vuotiaiden 996 euroa kuukaudessa. Yli 55-vuotiailla eläke oli noin 1 200 euroa.

– Pieni työkyvyttömyyseläke koskettaa monia, mutta erityisesti nuoria. Kaikista työkyvyttömyyseläkkeensaajista joka viides oli alle 45-vuotias, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) ekonomisti Juha Rantala.

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä on vähentynyt vuosituhannen vaihteesta. Muutos johtuu ikäluokkien pienentymisestä ja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden vähentymisestä 45 vuotta täyttäneillä. Alle 45-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä on noussut. Kokonaisuutena työkyvyttömyyseläkkeensaajien ikärakenne on nuorentunut.

– Nuorten työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä on kasvanut myös muissa Euroopan maissa, ETK:n kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi sanoo.

Kansaneläke tärkeä nuorille

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien ikärakenteen muuttuminen selittää paljon heidän pieneksi jäävää eläketasoaan. Vuosituhannen alussa kaikkien työkyvyttömyyseläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli reaalisesti hieman nykyistä korkeampi, lähes 1 200 euroa kuukaudessa.

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien nuorentuminen heijastuu myös työ- ja kansaneläkejärjestel-män väliseen työnjakoon. Alle 45-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeensaajista 67 prosenttia saa pelkkää kansaneläkettä. Kansaneläkkeen merkitys on myös kasvanut, sillä vuonna 2000 osuus oli 55 prosenttia. Kaikista työkyvyttömyyseläkkeensaajista pelkkää kansaneläkettä saa 25 prosenttia.

Pidempi työura parantaisi toimeentuloa

Mitä pidempi työura työkyvyttömyyseläkkeensaajalla on takanaan, sitä paremmaksi hänen toimeentulonsa yleensä muodostuu. Vuonna 2011 voimaan tullut takuueläke on myös parantanut kaikkien pienituloisimpien eläkkeensaajien asemaa.

– Toimeentulon kannalta on kuitenkin huolestuttavaa, jos jatkossa entistä suurempi osa työkyvyttömyyseläkkeensaajista on joutunut eläkkeelle jo nuorena. Nuorten työkyvyttömyyden ehkäisyyn olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, Rantala pohtii.


Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 4/2017

Lisätietoja: 
Ekonomisti Juha Rantala, puh. 029 411 2251, juha.rantala(at)etk.fi
Kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi, puh. 029 411 2133, marjukka.hietaniemi(a)etk.fi