Miesten työeläke keskimäärin 600 euroa korkeampi kuin naisilla

Vuonna 2016 maksettiin 26 miljardia euroa työeläkkeitä. Määrä kasvoi 700 miljoonaa edellisestä vuodesta. Työeläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeelle siirtyi 57 000 ihmistä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Miesten ja naisten eläke-ero on kaventunut, mutta edelleen suuri.

Työeläkkeitä maksettiin 26 miljardia euroa, josta suurin osa, 22,2 miljardia euroa oli vanhuuseläkemenoa. Työkyvyttömyyseläkemenon osuus oli 1,9 miljardia ja perhe-eläkemenon osuus 1,7 miljardia euroa.

Työeläkemeno kasvoi 700 miljoonaa euroa eli kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Tärkeimmät syyt kasvuun olivat työeläkkeensaajien määrän lisääntyminen ja alkavien vanhuuseläkkeiden tason nousu.

Vanhuuseläkkeelle ennätysmäärä ihmisiä

Vuoden 2016 lopussa työeläkettä sai yhteensä 1 457 000 henkilöä, mikä oli 19 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työeläkkeensaajien määrän kasvu johtuu vanhuuseläkettä saavien määrän kasvusta, sillä muita työeläkkeitä saavien henkilöiden määrä laski edellisestä vuodesta.

Vuonna 2016 vanhuuseläkkeelle siirtyi työeläkejärjestelmässä 57 000 henkilöä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

– Ikärakenteen ja varhaiseläkereittien karsimisen lisäksi syynä on parantunut työkyky. Yhä useampi jaksaa töissä vanhuuseläkeikään, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Vastedes vanhuuseläkkeelle jäävien määrän ennakoidaan hieman laskevan, sillä suuret ikäluokat ovat pääosin jääneet eläkkeelle.

Miehillä selkeästi paremmat eläkkeet

Työeläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen eläke oli 1 771 euroa kuukaudessa, miehillä 2 036 euroa ja naisilla 1 520 euroa kuukaudessa. Siirtyneiden keskimääräinen eläke oli selvästi suurempi kuin jo eläkkeellä olevien (1 508 €/kk).

Sukupuolten välinen ero sekä vanhuuseläkkeelle siirtyneissä, että jo eläkkeellä olevissa oli suuri. Työeläkkeelle siirtyneiden miesten keskimääräinen vanhuuseläke oli yli 500 euroa suurempi kuin naisilla. Ero eläkkeellä olevien miesten ja naisten välillä oli yli 600 euroa.

– Sukupuolten väliset työeläke-erot ovat suuret, mutta ne ovat kaventuneet. Kymmenen vuotta sitten vanhuuseläkkeelle siirtyneiden miesten työeläke oli keskimäärin 700 euroa suurempi kuin naisten. Eron kaventuminen johtuu naisten työurien pidentymisestä, kertoo Palotie-Heino.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden mediaanieläke oli 1 634 euroa. Vanhuuseläkkeellä olevien mediaanieläke oli 1 375 euroa.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkerekisteriin. Luvut eivät sisällä Kela- ja perhe-eläkkeitä.

Julkaisu: Suomen työeläkkeensaajat 2016

Suomen työeläkkeensaajat (SVT) Etk.fi -palvelussa

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, puh. 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi