Mies katsoo auton taustapeilistä

Lähes 150 000 suomalaista käytti mahdollisuutta osa-aikaeläkkeeseen

Vuoden 2017 eläkeuudistus korvasi osa-aikaeläkkeen osittaisella vanhuuseläkkeellä. Katsaus osa-aikaeläkkeen 30-vuotiseen historiaan kertoo, että osa-aikaeläke oli erityisesti toimihenkilöiden suosiossa. Vuonna 2016 joka viides osa-aikaeläkkeensaaja työskenteli koulutusalalla.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreen raportin mukaan osa-aikaeläkettä myönnettiin vuosina 1987-2017 kaikkiaan 146 560 henkilölle. Viimeiset osa-aikaeläkkeet myönnettiin tämän vuoden alussa. Osa-aikaeläke oli erityisesti toimihenkilöiden suosiossa.

– Vuonna 2005 osa-aikaeläkkeelle siirtyneistä 61 prosenttia oli toimihenkilöitä. Vuonna 2015 heidän osuutensa oli noussut 68 prosenttiin, ETK:n ekonomisti Janne Salonen kertoo.

Joka viides työskenteli koulutusalalla

Eri ammattiryhmistä osa-aikaeläke on kiinnostanut erityisesti opettajia. Viime vuonna joka viides osa-aikaeläkkeensaaja työskenteli koulutusalalla.

– Osa-aikaeläkkeellä olevien ammatit poikkeavat toisistaan kuitenkin paljon. Miesten yleisimmät ammatit ovat johtajat ja erityisasiantuntijat. Heihin lukeutuu 55 prosenttia miehistä. Seuraavaksi yleisimmät osa-aikaeläkkeellä olevien miesten ammatit ovat rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät, Salonen sanoo.

Osa-aikaeläkkeelle olevista naisista lähes puolet työskentelee asiantuntijatehtävissä. Naisten ammattilistalla korostuu koulutusalan lisäksi hoitoala. Myös toimisto-, palvelu- ja myyntityöt ovat naisille yleisiä.

Suurimmat osa-aikaeläkkeet Uudellamaalla

Suurinta keskimääräistä osa-aikaeläkettä maksettiin viime vuonna Uudellamaalla (830 eur/kk), pienintä Keski-Pohjanmaalla (648 eur/kk). Osa-aikaeläke oli viime vuonna muuta maata suositumpaa Ahvenanmaalla, Pohjanmaan maakunnassa ja Etelä-Savossa. Keskimääräistä vähemmän osa-aikaeläkkeensaajia oli Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreen raportin mukaan osa-aikaeläkettä myönnettiin vuosina 1987-2017 kaikkiaan 146 560 henkilölle. Viimeiset osa-aikaeläkkeet myönnettiin tämän vuoden alussa. Osa-aikaeläke oli erityisesti toimihenkilöiden suosiossa. – Vuonna 2005 osa-aikaeläkkeelle siirtyneistä 61 prosenttia oli toimihenkilöitä. Vuonna 2015 heidän osuutensa oli noussut 68 prosenttiin, ETK:n ekonomisti Janne Salonen kertoo. Joka viides työskenteli koulutusalalla Eri ammattiryhmistä osa-aikaeläke on kiinnostanut erityisesti opettajia. Viime vuonna joka vii-des osa-aikaeläkkeensaaja työskenteli koulutusalalla. – Osa-aikaeläkkeellä olevien ammatit poikkeavat toisistaan kuitenkin paljon. Miesten yleisimmät ammatit ovat johtajat ja erityisasiantuntijat. Heihin lukeutuu 55 prosenttia miehistä. Seuraavaksi yleisimmät osa-aikaeläkkeellä olevien miesten ammatit ovat rakennus-, korjaus- ja valmistus-työntekijät sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijät, Salonen sanoo. Osa-aikaeläkkeelle olevista naisista lähes puolet työskentelee asiantuntijatehtävissä. Naisten ammattilistalla korostuu koulutusalan lisäksi hoitoala. Myös toimisto-, palvelu- ja myyntityöt ovat naisille yleisiä. Suurimmat osa-aikaeläkkeet Uudellamaalla Suurinta keskimääräistä osa-aikaeläkettä maksettiin viime vuonna Uudellamaalla (830 eur/kk), pienintä Keski-Pohjanmaalla (648 eur/kk). Osa-aikaeläke oli viime vuonna muuta maata suositumpaa Ahvenanmaalla, Pohjanmaan maa-kunnassa ja Etelä-Savossa. Keskimääräistä vähemmän osa-aikaeläkkeensaajia oli Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa.

 

Neljä faktaa osa-aikaeläkkeestä ja osittaisesta vanhuuseläkkeestä

  1. Osa-aikaeläkkeelle oli mahdollista siirtyä vuosina 1987-2017. Osittaista vanhuuseläkettä on voinut hakea helmikuusta 2017 alkaen.
  2. Osa-aikaeläkkeellä sai tehdä rajoitetun määrän työtä. Osittaisella vanhuuseläkkeellä työnteolle ei ole rajoituksia.
  3. Osa-aikaeläkkeen määrä oli puolet kokoaikatyön vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön palkkojen erotuksesta. Osittaisella vanhuuseläkkeellä saa nostaa joko 50 % tai 25 % jo kertyneen eläkkeen määrästä. Tuloilla ei vaikutusta osittaiseen vanhuuseläkkeeseen.
  4. Osa-aikaeläke ei vaikuttanut lopulliseen vanhuuseläkkeeseen. Osittainen vanhuuseläke vaikuttaa lopulliseen vanhuuseläkkeeseen pysyvästi.

Lue lisää: 
Suomen osa-aikaeläke ja osittaiset eläkkeet Euroopassa

Lisätietoja: 
Ekonomisti Janne Salonen, puh. 029 411 2145, janne.salonen(at)etk.fi

Kuva: iStock