Mies tekee etäpäivänä töitä kotona koira sylissään

Korkeimmat ansiot 42-vuotiailla miehillä

Palkansaajien työeläkevakuutettu ansio on keskimäärin reilut 2 800 euroa kuukaudessa. Naisten ansiot ovat keskimäärin 800 euroa pienempiä kuin miesten. Ansiot ovat korkeimmillaan 40–50-vuotiailla.

Vuonna 2017 palkansaajien työeläkevakuutettu ansio oli keskimäärin 2 860 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 2 610 euroa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Ansiot eivät ole juurikaan muuttuneet viime vuodesta. Miesten työeläkevakuutettu keskiansio (3 260 €) oli 800 euroa eli neljänneksen suurempi kuin naisten (2 470 €). Tuloero on selvä kaikissa tuloluokissa ja kasvaa mitä suuremmat ansiot ovat.

Tuloeroa selittää vahvasti sukupuolittuneet työmarkkinat. Naisten heikompi työmarkkina-asema näkyy rahallisen arvostuksen lisäksi myös määräaikaisina työsuhteina. Naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin miehet. Myös pienten lasten hoito on edelleen valtaosin naisten harteilla.

– Naiset käyttävät yli 90 prosenttia lapsenhoitoetuuksista, mikä näkyy ansioissa ja myöhemmin myös eläkkeissä, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Lapsenhoitoaikojen lisäksi työeläkettä kertyy tietyin ehdoin myös työttömyys-, sairaus- ja opiskeluajoilta. Viime vuonna palkattomien aikojen etuuksia rekisteröitiin noin miljoonalle henkilölle.

Pienimmät ansiot nuorilla naisilla

Ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna vähiten ansaitsivat 17–30-vuotiaat naiset, keskimäärin 1 500 euroa kuukaudessa. Eniten ansaitsivat nelikymppiset miehet, keskimäärin 4 000 euroa kuukaudessa.

Miesten ansiokehitys on tasaista 20–40 ikävuoden välillä, jonka jälkeen se pysähtyy. Naisten ansiokehitys pysähtyy 30 ikävuoden tienoilla, ja nousu jatkuu 35 ikävuoden jälkeen.

– Perheen perustaminen näyttää vaikuttavan naisten ansiokehitykseen selvästi enemmän kuin miesten. Naisten tulokehitys pysähtyy neuvolaan. Samalla palkkahuipun saavuttaminen venyy 50 vuoden ikään eli naisilla se tulee vuosikymmenen miehiä myöhemmin, kertoo Kannisto.

Naisten korkeimpaan tulokymmenykseen pääsee 4 200 euron kuukausiansioilla. Miehillä vastaava raja on noin 5 600 euroa.

Eläketurvakeskuksen tilastot perustuvat palkansaajien työeläkevakuutettuihin ansioihin. Niihin lasketaan kaikki työeläkevakuutettuna tehty työ, myös epäsäännölliset työt, jotka voivat olla kestoltaan lyhyitä tai osa-aikaisia. Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien kokonaisansiot olivat viime vuonna keskimäärin 3 573 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 3 150 euroa.

Yksityisellä sektorilla 70 prosenttia työvoimasta

Suomessa oli 3,3 miljoonaa vakuutettua työntekijää tai yrittäjää vuoden 2017 lopussa. Heistä lähes 2,4 miljoonaa oli töissä. Työssä olleiden määrä kasvoi 40 000 henkilöllä edellisestä vuodesta.

Naisia ja miehiä oli työssä lähes yhtä paljon, julkisella sektorilla naisia oli kolme neljästä. Julkisen sektorin osuus työssä käyvistä oli vajaa 30 prosenttia.

Tiedotteen ansiotulot ovat palkansaajia koskevia bruttosummia, ja niihin sisältyy työntekijän eläkemaksu.

Suomen työeläkevakuutetut 2017 -julkaisu
Suomen työeläkevakuutetut -tilastosivu
Työeläkevakuutetut 2017 -kalvopaketti

Palkansaajien työeläkevakuutetut kuukausiansiot 2017

Palkansaajien työelakevakuutettujen kuukausiansioiden suuruusjakauma 2017

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi

Kuva: iStock