Kolmasosa osittaisen eläkkeen ottaneista ilman työtä

Vuodenvaihteessa haettavaksi tullut uusi eläkelaji, osittainen vanhuuseläke, on osoittautunut ennakoitua suositummaksi. Joka kolmas osittaista eläkettä saavista on työelämän ulkopuolella, kertoo Eläketurvakeskuksen tuore kyselytutkimus.

Toukokuun loppuun mennessä osittaisen vanhuuseläkkeen on ottanut maksuun 5 466 henkilöä. Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreen kyselytutkimuksen mukaan tuntuva joukko osittaisen eläkkeen saajista ei ole työelämässä. Joka kolmas on työttömänä tai muuten työelämän ulkopuolella. Työttömiä on 27 prosenttia.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemisen tärkeimmäksi syyksi haastatellut kertovat epävarmuuden omasta eliniästään ja terveydestään. Moni heistä kertoo myös, että osittainen eläke helpottaa tiukkaa taloudellista tilannetta tai tarjoaa ylimääräistä käyttörahaa. Erityisesti työttömillä syynä eläkkeen ottamiseen on taloudellinen tilanne.

Suurin osa työssäkäyvistä jatkaa työntekoa kuten ennenkin

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneista palkansaajista ja yrittäjistä 60 prosenttia kertoo jatkavansa työntekoa kuten ennenkin.

Vastaavasti 40 prosenttia käyttää osittaista vanhuuseläkettä työnteon keventämiseen. 30 prosenttia on vähentänyt työntekoa, yrittäjät useammin kuin palkansaajat. Noin 10 prosenttia ilmoittaa lopettaneensa työnteon kokonaan.

Vajaa puolet osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneista on palkansaajia. Yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä on lähes neljännes. Miehet hakeutuvat osittaiselle vanhuuseläkkeelle useammin kuin naiset. 60 prosenttia osittaisen eläkkeen valinneista on miehiä.

Osittainen vanhuuseläke leikkaa lopullista eläkettä

Valtaosa hakijoista on ottanut eläkkeensä ennakkoon, ennen vanhuuseläkeikää. ETK:n erikoistutkija Noora Järnefeltin mukaan liikkeellä on myös harhaluuloa, että uusi eläkelaji tarjoaisi ilmaista rahaa.

– Ennakkoon otetun osittaisen eläkkeen maksaa jokainen itse myöhemmin pienempänä lopullisena kuukausieläkkeenä. Ennakon voi nähdä ikään kuin lainana, jonka joutuu maksamaan takaisin myöhemmässä eläkkeessä, Järnefelt sanoo.

Järnefeltin mukaan tutkimustulokset kertovat siitä, että monet osittaista vanhuuseläkettä saavat arvostavat enemmän nykyhetkeä ja lähitulevaisuuden tulonlisää kuin lopullista vanhuuseläkettään.

Osittaista vanhuuseläkettä voi hakea 61-vuotiaana

Osittainen vanhuuseläke on uusi eläkelaji, joka tuli vuodenvaihteessa osa-aikaeläkkeen tilalle. Uutta eläkelajia voi hakea jo 61-vuotiaana ja samalla jatkaa työssä. Toisin kuin osa-aikaeläkettä osittaista vanhuuseläkettä voivat hakea myös työttömät. Työtön voi saada eläkettä päivärahaa menettämättä.

Kuvio 1. Työnteon jatkaminen osittaisella vanhuuseläkkeellä, palkansaajat ja yrittäjät yhteensä.

Kuvio 2. Syyt osittaisen vanhuuseläkkeen hakemiseen.

Tutkimustulokset perustuvat osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyneille tehtyyn puhelinhaastatteluun sekä ETK:n rekisteritietoihin. Tutkimuksessa haastateltiin 500 suomalaista, jotka olivat aloittaneet osittaisella vanhuuseläkkeellä helmi-maaliskuussa 2017. Haastattelut toteutti Taloustutkimus Oy huhti-toukokuussa.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Noora Järnefelt, puh. 029 411 2152, noora.jarnefelt(at)etk.fi
Johtaja Mikko Kautto, puh. 029 411 2185, mikko.kautto(at)etk.fi

SlideShare – OVE-kyselyn tulokset 2017

Työeläke.fi – perustietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä