Keskieläke 1 656 euroa kuukaudessa

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella. Lähes 40 prosentilla eläke jää alle 1 250 euron kuukaudessa. Joka toisessa kunnassa on eläkkeensaajia jo yli 40 prosenttia, ja 35 kunnassa yli puolet väestöstä.

Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 656 euroa kuukaudessa, runsaat 20 euroa enemmän kuin vuonna 2016. Mediaanieläke oli 1 434 euroa kuukaudessa, noin 30 euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Miesten keskieläke oli 1 874 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 476 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän. Vain Utsjoella naiset saivat keskimäärin suurempia eläkkeitä kuin miehet.

Lähes 40 prosentilla eläkeläisistä eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Heistä kaksi kolmesta on naisia. Yli 3 000 euron eläkettä saa seitsemän prosenttia eläkkeensaajista. Heistä selkeä enemmistö on miehiä.

– Hajonta naisten eläkkeissä on selvästi pienempi kuin miehillä. Naisten eläkkeet painottuvat jakauman matalaan päähän, kun miehillä eläkkeensaajia on tasaisemmin kaikissa eläkehaitarin luokissa, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Tiedot kuvaavat vuoden 2017 lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon.

keskielake 2017 sukupuolen mukaan kunnittain

Uudellamaalla 2 000 euron keskieläke

Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, missä asuvat saivat keskimäärin 1 969 euron kuukausieläkkeen. Myös Ahvenanmaalla (1 788 €) maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläkkeitä.

Kaikki muut maakunnat jäävät alle maan keskiarvon. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisessa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.

Kuntatasolla Kauniainen nousee omaan luokkaansa 3 015 euron keskieläkkeellään. Espoo (2 249 €) ja Helsinki (2 061 €) ovat kakkos- ja kolmossijoilla. Suomen pienin keskieläke on edelleen Etelä-Pohjanmaan Isojoella (1 192 €).

Itä-Suomi eläkeläisvaltaisin

Suomessa on jo lähes 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on kolmannes (33 %). Joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on jo yli 40 prosenttia, ja 35 kunnassa heitä on yli puolet väestöstä.

Eläkeläisten osuus on suuri etenkin Itä-Suomessa. Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo (43 %). Seuraavaksi tulevat Kainuu (41 %) ja Kymenlaakso (39 %).

Työikäinen väestö keskittyy Etelä-Suomeen: eläkeläisten osuus on alle 30 prosenttia vain Uudellamaalla (26 %).

Työkyvyttömyys väheni kaikissa maakunnissa

Työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 200 000 henkilöä. Se on kuusi prosenttia työikäisestä väestöstä, hieman vähemmän kuin vuonna 2016.

Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä laski hieman kaikissa Suomen maakunnissa. Osuus on suurin edelleen Kainuussa (9,4 %) ja pienin Ahvenanmaalla (3,6 %). Neljännes Suomen kunnista ylittää kymmenen prosentin rajapyykin. Viidessä kunnassa osuus on 15 prosenttia tai enemmän.

– Meillä on kuntia, joissa työkyvyttömyyseläkeläisten osuus on jopa kolminkertainen maan keskitasoon verrattuna. Kolme huolestuttavinta sijaitsee Pohjois-Savossa, kertoo Palotie-Heino.

Kokonaiseläkemeno vuonna 2017 oli 30,6 miljardia euroa, josta työeläkkeitä oli 27 miljardia ja Kelan eläkkeitä 2,4 miljardia.

Tiedotteen eläketulot ovat bruttosummia.

 


Mitä keskieläke kuvaa?

  • Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä.
  • Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Karttakuva: Vuoden 2017 maakuntakohtaiset keskieläkkeet
Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Kokonaiseläkemenot

 

kokonaiselakejakauma 2017

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, puh. 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi