Keskielake 1632 euroa

Keskieläke 1 632 euroa kuukaudessa

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella. Naisten eläke oli keskimäärin 79 prosenttia miesten eläkkeestä. Mitä suurempi keskieläke kunnassa on sitä todennäköisemmin sukupuolten väliset erot ovat suuret.

Keskimääräinen kokonaiseläke oli viime vuonna 1 632 euroa kuukaudessa, noin 20 euroa enemmän kuin vuonna 2015. Mediaanieläke oli 1 405 euroa kuukaudessa, 16 euroa enemmän kuin vuonna 2015.

Miehet saivat keskimäärin suurempia eläkkeitä kuin naiset. Miesten keskieläke vuonna 2016 oli 1 848 euroa kuukaudessa, naisten 1 453 euroa. Naisten eläke oli keskimäärin 79 prosenttia miesten eläkkeestä, prosenttiyksikön enemmän kuin vuonna 2015.

Tiedot kuvaavat vuoden 2016 lopun tilannetta ja perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteistilastoon.

Kauniainen omaa luokkaansa

Suomen suurimmat eläkkeet maksettiin jälleen kerran Uudellamaalla, missä asuvat saivat keskimäärin 1 942 euron kuukausieläkkeen. Myös Ahvenanmaalla (1 761 €) maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläkkeitä.

Kaikki muut maakunnat jäävät alle maan keskiarvon. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisissa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Kuntatasolla Kauniainen nousee selkeästi yli muun Suomen 3 014 euron keskieläkkeellään. Espoo (2 224 €) ja Helsinki (2 032 €) ovat kakkos- ja kolmossijoilla. Suomen pienin keskieläke on Etelä-Pohjanmaan Isojoella (1 165 €).

– Mitä suurempi keskieläke kunnassa on sitä todennäköisemmin sukupuolten väliset erot ovat suuret. Esimerkiksi Kauniaisissa naisilla on keskimäärin puolta pienemmät eläkkeet kuin miehillä, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino.

Mielenkiintoinen tapaus on myös Utsjoki, Suomen ainoa kunta, missä naisilla on keskimäärin hieman miehiä suuremmat eläkkeet.

Joka toisessa kunnassa eläkeläisiä yli 40 prosenttia

Suomessa on noin 1 460 000 omaa eläkettä saavaa henkilöä. Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on jo vajaa kolmannes (32 %). Lähes joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on yli 40 prosenttia, ja 29 kunnassa heitä on yli puolet väestöstä.

Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo (42 %). Eläkeläisten osuus on matalin Uudellamaalla (25 %).

Työkyvyttömyys laski Kainuussa

Työikäisestä väestöstä on työkyvyttömyyseläkkeellä noin kuusi prosenttia, hieman vähemmän kuin vuonna 2015. Maakunnittain suurin osuus on edelleen Kainuussa (9,8 %) ja pienin Ahvenanmaalla (3,7 %). Reilu neljännes Suomen kunnista ylittää kymmenen prosentin rajapyykin.

– Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä laski erityisesti Koillis-Suomessa. Vaikka Kainuussa on eniten työkyvyttömyyseläkeläisiä suhteessa työikäisiin, se pääsi vihdoin alle 10 prosentin rajan, kertoo Palotie-Heino.

Kokonaiseläkemeno vuonna 2016 oli 29,7 miljardia euroa, josta työeläkkeitä oli 26 miljardia ja Kelan eläkkeitä 2,5 miljardia.

Mitä keskieläke kuvaa?

  • Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä.
  • Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Kokonaiseläkemenot
Tilastotietokantaan (Taulukot)

 

Karttakuva: Vuoden 2016 maakuntakohtaiset keskieläkkeet

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, puh. 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi