Jo eläkkeellä olevat saavat parhaan tuoton työeläkemaksuilleen

1940-luvulla syntyneet saavat noin viiden prosentin reaalituoton työeläkemaksuilleen. 1970-luvulla ja myöhemmin syntyneiden tuotto on arvion mukaan runsas kaksi prosenttia. Naiset saavat miehiä paremman tuoton, koska elävät miehiä pidempään.

Eläketurvakeskus arvioi yksityisalojen palkansaajien työeläkemaksujen ja eläkkeiden kohdistumista sukupolvi- ja sukupuolikohtaisesti. Laskelma kattaa vuosina 1940–2000 syntyneet ikäluokat.

Sisäinen tuotto kertoo kuinka paljon ikäluokat saavat työeläkemaksuille reaalituottoa eläke-etuuksina.

Parhaan tuoton eläkemaksuilleen saavat jo eläkkeellä olevat sukupolvet. Sisäinen tuotto laskee vuonna 1940 syntyneiden 6,5 prosentista 1970-luvulla syntyneiden 2,3 prosenttiin, jonka jälkeen taso vakiintuu.

Tuottoero johtuu pääosin siitä, että menneisyydessä työeläkemaksu oli nykyistä matalampi.

Kaikki sukupolvet saavat selkeästi  suuremman määrän eläkkeitä kuin maksavat eläkemaksuja. Tämä on mahdollista ansiotason kasvun ja eläkerahastojen tuoton vuoksi. Ansiotason kasvun vuoksi myöskin nuorempien sukupolvien palkat ja eläkkeet ovat korkeampia kuin aiemmin syntyneiden.

– Korkeammat eläkemaksut menneisyydessä olisivat mahdollistaneet matalamman eläkemaksun nyt. Hintana olisi ollut matalampi elintaso 60- ja 70-luvuilla, kertoo osastopäällikkö Ismo Risku Eläketurvakeskuksesta.

Pitkäikäisyys tuo naisille paremman tuoton

Naiset saavat eläkettä suhteessa maksuihin enemmän kuin miehet, koska elävät miehiä pidempään. Naiset saavat myös miehiä useammin leskeneläkettä.

Vuonna 1940-syntynyt nainen saa eläkemaksulleen yli kaksi prosenttiyksikköä suuremman  tuoton kuin mies. Ero tasoittuu nuorempiin ikäluokkiin tultaessa vajaaseen prosenttiyksikköön.

– Naiset saavat eläkemaksuilleen enemmän vastinetta kuin miehet.  Naiset kuitenkin ansaitsevat miehiä vähemmän ja heillä on siksi myös matalammat eläkkeet, huomauttaa Risku.

Laskelma perustuu historiallisen aineiston ja pitkän aikavälin ennustelaskelman yhdistämiseen. Sisäisen tuoton lisäksi raportissa tarkastellaan eläkemaksujen ja etuuksien pääoma-arvoja. Vuoden 2017 eläkeuudistus kasvattaa nuorimpien ikäluokkien sisäisiä tuottoja, kokonaisuudessaan uudistuksen vaikutukset eri sukupolvien asemaan ovat kuitenkin vähäisiä.

Sisäinen tuotto

Yksityisalojen palkansaajien työeläkkeet syntymävuoden ja sukupuolen mukaan. Eläketurvakeskuksen raportteja 9/2015

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Ismo Risku, puh. 029 411 2566, 050 5279034, etunimi.sukunimi(at)etk.fi