Eläkkeellesiirtymisikä nousi hieman

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle viime vuonna keskimäärin 61,2-vuotiaana, noin kuukauden myöhempään kuin vuonna 2016. Työeläkkeelle siirtyi 75 000 henkilöä, joista kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle.

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuosituhannen alusta 2,4 vuotta. Tavoitteena on, että vuonna 2025 eläkkeelle siirryttäisiin keskimäärin 62,4 vuoden iässä. Tavoitteen saavuttamiseksi eläkkeellesiirtymisiän olisi noustava reilun kymmenyksen joka vuosi.

Eläkkeellesiirtymisiän odotetaan nousevan enemmän ensi vuonna, kun eläkeuudistuksen vaikutukset alkavat näkyä.

Vuoden alusta vanhuuseläkkeen alaikäraja nousi kolme kuukautta. Alaikäraja nousee vuosittain kolmella kuukaudella vuoteen 2027, jolloin alhaisin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Sen jälkeen ikäraja kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen.

–Vanhuuseläkkeen alaikäraja eli 63 vuotta on ollut jo pitkään suosituin ikä jäädä eläkkeelle. Nyt, kun ikäraja alkaa nousta, myös todellinen eläkkeellesiirtymisikä todennäköisesti nousee, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Vuonna 2017 eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle oli 61,2 vuotta ja 50-vuotiaalle 62,8 vuotta. Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä vakiintunut

Vuonna 2017 työeläkkeelle siirtyi 75 000 henkilöä, hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä vanhuuseläkkeelle jäi kolme neljästä, yhteensä 57 000 henkilöä, kuten vuotta aikaisemminkin.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on vakiintunut vajaan 19 000 henkilön tasolle viime vuosina. Samaan aikaan yhä suurempi osa työkyvyttömyyseläkkeistä alkaa osaeläkkeinä.

Ikääntyneiden työllisyysaste jatkaa nousua

Tilastokeskuksen mukaan ikääntyneiden työllisyysasteet ovat nousseet. 55–59-vuotiaiden työllisyysaste on jo peräti 76 prosenttia ja 60–64-vuotiaidenkin 49 prosenttia. Molemmat ovat nousseet 10 prosenttiyksikköä reilussa vuosikymmenessä.

–Viime vuosina erityisesti yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on noussut reippaasti. Keskeisiä syitä lienevät muutokset työttömyysputkessa ja varhaiseläkereittien karsiminen. Myös osa-aikatyön lisääntyminen on nostanut työllisyysastetta, kertoo Kannisto.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, 050 368 7559, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Lisämateriaali:

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2017, Jari Kannisto (SlideShare)

Lisää tilastotietoa eläkkeelle siirtyneistä löytyy Etk.fi:n Eläkkeellesiirtymisikä-osiosta.


Kolme faktaa työeläkkeelle siirtymisestä

• vuonna 2017 työeläkkeelle siirryttiin keskimäärin 61,2-vuotiaana
• vuonna 2017 työeläkkeelle siirtyi noin 75 000 henkilöä
• omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavia on yli 1,4 miljoonaa.

Eläkkeellesiirtymisiän odote

• kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla
• on väestön ikärakenteesta riippumaton ja lasketaan samalla periaatteella kuin elinaikaa mittaava elinajanodote
• mittaa eläkkeellesiirtymisiän kehitystä 25- ja 50-vuotiaille

Tavoitteen saavuttaminen tasaisella vauhdilla edellyttää 0,15 vuoden nousua vuosittain.

Eläkkeellesiirtymisikä on noussut erityisesti työttömyyseläkkeen lakkauttamisen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisen vuoksi. Jatkossa myös vanhuuseläkeiän nosto myöhentää eläkkeelle siirtymistä.