Eläkkeellesiirtymisiän nousu taittui

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisikä laski hieman viime vuonna. Suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,1-vuotiaana. Laskua edelliseen vuoteen on 0,1 vuotta.

Eläkkeellesiirtymisiän nousu taittui odotetusti pitkän nousujohteisen trendin jälkeen.

Eläkkeelle siirtymistä ovat myöhentäneet työikäisten parantunut terveys ja työkyky sekä vuoden 2005 eläkeuudistus, jossa karsittiin varhaiseläkereittejä.

– Nousun taittuminen on ollut ennakoitavissa. Viime uudistuksen lakimuutosten, kuten työttömyyseläkkeen lakkauttamisen, vaikutukset ovat jo pääosin näkyvillä eivätkä enää nosta eläkkeellesiirtymisikää, kertoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto.

Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 600 henkilöä, hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilömäärä on pienin koko 2000-luvulla. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut neljänneksen vuodesta 2008.

Eläkkeelle siirrytään yhä useammin vanhuuseläkkeen alaikärajan tuntumassa. Lähes 40 prosenttia eläkkeelle siirtyneistä jäi eläkkeelle 63-vuotiaana.

– Vanhuuseläkkeen alaikäraja on ollut suosituin ikä jäädä eläkkeelle, ja huono työmarkkinatilanne on mahdollisesti lisännyt 63-vuotiaana eläkkeelle siirtymistä. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen ikärajamuutoksia tarvitaan, jotta tavoite työurien pidentymisestä saavutettaisiin, sanoo Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto.

Vuonna 2015 eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle oli 61,1 vuotta ja 50-vuotiaalle 62,8 vuotta. Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Työeläkkeelle siirtyi 74 000 henkilöä

Vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyi 74 000 henkilöä, lähes 4 000 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä vanhuuseläkkeelle siirtyi ennätykselliset 55 000 henkilöä. Kasvua edelliseen vuoteen oli kahdeksan prosenttia.

– Kolme neljästä eläkkeelle siirtyneestä jäi vanhuuseläkkeelle. Samaan aikaan ikääntyneiden työllisyysaste on noussut ennätyksellisen korkeaksi viime vuosien taloustilanteesta huolimatta, kertoo Kannisto.
Ikääntyneiden (60–64-v.) työllisyysaste oli viime vuonna 45,3 prosenttia. Luku on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvun aikana.

Lisätietoja:
Johtaja Mikko Kautto, puh. 029 411 2185, 040 740 8095, etunimi.sukunimi(at)etk.fi
Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, 050 368 7559, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Lisämateriaali:
Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2015, Jari Kannisto (SlideShare)
Mikä on eläkkeellesiirtymisiän odote? Jari Kannisto kertoo videolla
Lisää tilastotietoa eläkkeelle siirtyneistä löytyy Etk.fi:n Eläkkeellesiirtymisikä-osiosta.

Kolme faktaa työeläkkeelle siirtymisestä

  • vuonna 2015 työeläkkeelle siirryttiin keskimäärin 61,1-vuotiaana
  • vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyi noin 74 000 henkilöä
  • omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavia on noin 1,4 miljoonaa.

Eläkkeellesiirtymisiän odote

  • kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla
  • on väestön ikärakenteesta riippumaton ja lasketaan samalla periaatteella kuin elinaikaa mittaava elinajanodote
  • mittaa eläkkeellesiirtymisiän kehitystä 25- ja 50-vuotiaille

Eläkkeellesiirtymisiän odote - Tavoite ja toteutuma

Kuva: Tavoitteen saavuttaminen tasaisella vauhdilla edellyttäisi

  • vuoden 2008 lähtötasosta vajaan 0,2 vuoden nousua vuosittain,
  • vuoden 2015 tasosta 0,1 vuoden nousua vuosittain.

Eläkkeellesiirtymisikä on noussut erityisesti työttömyyseläkkeen lakkauttamisen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisen vuoksi.