Eläketurvakeskus selvitti 120 miljoonaa euroa vakuuttamattomia palkkoja

Eläketurvakeskuksen (ETK) työnantajiin ja yrittäjiin kohdistuva valvonta on tuottanut hyviä tuloksia jo pitkään. Työeläkevakuuttamisen valvonta on merkittävä harmaan talouden torjuja.

Valvonnan vuoden 2017 tulos nousi verrattuna vuoteen 2016, mutta vuosittainen vaihtelu on vähäistä. Vuonna 2017 valvonnassa selvitettiin tarkemmin yhteensä noin 9 500 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus. Selvitetyt vakuuttamisen virheet kohdistuivat 2 270 työnantajaan ja koskivat noin 18 600 työntekijää.

Eläketurvakeskus on valvonut vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä nyt kymmenen vuoden ajan kattavilla verotus- ja eläkevakuutustietojen vertailuilla. Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, mutta valvonnassa löytyy puutteitakin. Kun valvonnassa ilmi tulleet vakuuttamisen puutteet korjataan, eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksut oikean suuruisina ja työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan.

Harmaata taloutta tärkeää torjua

Työnantajavelvoitteiden, kuten eläkevakuuttamisen välttely haittaa monella tapaa yhteiskuntaa ja työntekijöitä. Pimeä työ ei kerrytä eläkettä ja työntekijä jää vaille muita työhön liittyviä oikeuksiaan. Lisäksi harmaa talous nakertaa rehellisten yrittäjien kilpailuedellytyksiä. Näitä väärinkäytöksiä ennaltaehkäistään valvonnan lisäksi myös tehokkaalla viranomaisyhteistyöllä.

TyEL-vakuutuksista puuttuneet palkat 2007-2017

Vakuuttamisen valvonnan tilastoja

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Markus Palomurto puh. 029 411 2402, markus.palomurto(at)etk.fi

Kuva: iStock