Eläketurva tunnetaan huonosti

Suomalaiset tuntevat eläketurvaa pikemminkin huonosti kuin hyvin, selviää Eläketurvakeskuksen uudesta eläkebarometrista. Valtaosa uskoo kuitenkin olevansa riittävästi perillä eläkeasioista. Kuusi kymmenestä luottaa eläkejärjestelmään, neljäsosa ei luota.

Eläkebarometrin mukaan kolmasosa suomalaisista kokee tuntevansa eläkeasiat hyvin tai melko hyvin. Lähes puolet tuntee eläkeasioita huonosti tai melko huonosti.

Suomalaiset uskovat kuitenkin tietävänsä eläkeasioista riittävästi omiin tarpeisiinsa nähden. Näin toteaa 72 prosenttia uuden eläkebarometrin vastaajista.

Iän myötä eläketurvaa tunnetaan paremmin. Alle 35-vuotiaat tuntevat eläketurvaa heikoimmin. Enemmistö eläkeikäisistä taas kokee tuntevansa eläkeasiat vähintään melko hyvin.

Enemmistö uskoo tulevansa toimeen eläkeaikana

Suurin osa väestöstä arvioi pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan. 14 prosenttia uskoo tulevansa toimeen hyvin, 40 prosenttia melko hyvin.

Lähes viidennes kyselyyn vastaajista kokee eläkeaikaisen toimeentulonsa niukkana. Neljä prosenttia pitää toimeentuloaan huonona, 13 prosenttia uskoo tulevansa toimeen melko huonosti.

Enemmistö luottaa, neljäsosa ei luota eläkejärjestelmään

Enemmistö kertoo luottavansa suomalaiseen eläkejärjestelmään. 22 prosenttia väestöstä luottaa siihen, 37 prosenttia on jokseenkin luottavainen.

Neljäsosa väestöstä ilmoittaa, ettei luota suomalaiseen eläkejärjestelmään. Heikointa luottamus on 35–49-vuotiailla. Myös yrittäjät suhtautuvat eläketurvaan kriittisesti. 40 prosenttia yrittäjistä ei luota eläkejärjestelmään tai suhtautuu siihen jokseenkin epäillen.

Eläketurvan tunteminen on kansalaistaito

ETK:n johtaja Mikko Kautto pitää eläketurvan tuntemista kansalaistaitona. Eläke on lähes kaikilla olennaisin toimeentulon lähde työuran jälkeen. On hyvä tietää mihin eläke perustuu ja millaiset roolit ihmisellä on elinkaarensa aikana eläketurvan maksajana ja sen saajana.

– On ymmärrettävää, että eläketurva ja sen taso alkavat kiinnostaa eläkeajan lähestyessä. Perusymmärrys eläketurvasta on kuitenkin tärkeätä jo ennen vanhuuseläkeaikaa. Tuleva eläke riippuu työhön osallistumisesta ja ansioista jo nuoresta iästä lähtien. Ne määräävät toimeentulon tasoa myös työkyvyttömyystilanteissa, Kautto sanoo.

ETK:n tilaaman eläkebarometri-kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluin toukokuussa 2017 ja siihen osallistui 1 002 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.

 

Lisätietoja:

Johtaja Mikko Kautto, puh. 029 411 2185, mikko.kautto(at)etk.fi
Tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen, puh. 029 411 2184, susan.kuivalainen(at)etk.fi

Julkaisu:

Eläkebarometri 2017