Nainen ajaa polkupyörällä

Var tredje person som fyllt 16 år får egen pension

Egen pension betalas redan till över 1,4 miljoner i Finland bosatta personer. Antalet har växt med en tredjedel sedan år 1990. Samtidigt har arbetspensionsutgiften tredubblats. I fjol betalades 26 miljarder i arbetspensioner och 2,5 miljarder i FPA-pensioner.

I slutet av år 2016 uppgick antalet pensionstagare till 1 559 000. Av samtliga pensionstagare fick fyra av fem ålderspension, 14 procent sjukpension och 16 procent efterlevandepension.

Antalet i Finland bosatta egenpensionstagare var 1 459 000. De utgjorde en tredjedel av befolkningen över 16 år.  Egenpensionstagarnas antal har växt med en tredjedel sedan år 1990. Då var egenpensionstagarnas antal 1 097 000, och deras andel av befolkningen var ca 28 procent.

I fjol gick ca 76 000 i Finland bosatta personer i pension. Tre av fyra bland dem gick i ålderspension och nästan alla andra i sjukpension.

Arbetspensionsutgiften tredubblats sedan år 1990

Under år 2016 utbetalades sammanlagt 28,5 miljarder euro i pensioner. Arbetspensionernas andel var 26 miljarder euro och FPA-pensionernas 2,5 miljarder euro.

FPA:s pensionsutgift har minskat med ca två femtedelar sedan år 1990, eftersom antalet folkpensionstagare har minskat betydligt. Samtidigt har arbetspensionsutgiften nära tredubblats. Det här beror på att antalet arbetspensionstagare har ökat, lönerna stigit och tiden i arbetslivet blivit längre.

Sjukpensionstagarnas antal har sjunkit

Antalet i Finland bosatta sjukpensionstagare var stort på 1990- och 2000-talet. År 1990 fick 300 000 personer sjukpension och år 2000 var siffran 262 000. Ännu år 2010 var antalet 259 000.

Under de senaste åren har antalet sjukpensionstagare dock vänt tydligt neråt. I slutet av år 2016 fick 211 000 personer sjukpension.

– Den positiva utvecklingen har fortsatt i år. Samtidigt beviljas sjukpensionen allt oftare som rehabiliteringsstöd på viss tid, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

Sjukpensionerna har minskat i antal i alla andra åldersgrupper utom den yngsta, under 35 år. I slutet av år 2016 var deras antal 23 000. Lite över hälften av dem var män.

Statistikpublikationen: Statistik över pensionstagarna i Finland 2016
Webbsida med statistikinformation: Samtliga pensionstagare

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Bild: iStock