Vanligare att pensionärer arbetar

Var tionde 63–67-åring förvärvsarbetar. Mängden har ökat något från året innan. Största delen av arbetet är oregelbundet och på deltid. Arbetande pensionärer har i snitt bättre arbetspensioner än deras jämnåriga.

Vuoden 2017 lopussa työtä tekeviä 63–67-vuotiaita eläkeläisiä oli lähes 40 000. Miehiä ja naisia oli yhtä paljon.

I slutet av år 2017 fanns det nästan 40 000 förvärvsarbetande 63–67-åriga pensionärer. Männen och kvinnorna var lika många.

Antalet ökade med ett par tusen personer från året innan. När man räknar med dem som skjutit upp pensioneringen, var sammanlagt nästan 70 000 personer i åldern 63­­–67 år i arbete.

Antalet pensionärer som arbetar har ökat långsamt under de senaste åren. Ökningen ser ut att förstärkas något i takt med den gynnsamma ekonomiska utvecklingen.

– Nu när ekonomins hjul snurrar bättre, ökar sysselsättningen och samtidigt finns det mera efterfrågan på äldre arbetstagares och också pensionärers kunnande på arbetsmarknaden, säger utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

En tredjedel arbetar hela året

Pensionärer som arbetar har högre arbetspension än andra jämnåriga, ca 1 860 euro i månaden i snitt (2017). Andra 63–67-åringars arbetspension var 1 630 euro i snitt. Pensionärernas medelarbetsinkomst av månaderna i arbete var 1 200 euro.

Ålderspensionärers förvärvsarbete är ofta oregelbundet och på deltid. En tredjedel av pensionärerna under 68 års ålder arbetade hela året.

De pensionerade männen arbetar oftast som transportarbetare. Kvinnorna arbetar med vård, städning, undervisning och försäljning.

– Det verkar alltså vara så att pensionärer i Finland inte arbetar på grund av små pensioner i första hand, även om den extra inkomsten förbättrar levnadsstandarden. Största delen motiveras kanske mer av t.ex. sociala nätverk, eget intresse och vilja att arbeta än av pengar, bedömer Kannisto.

Publikationen: Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta

Närmare:
Utvecklingschef Jari Kannisto, tfn 029 411 2232, fornamn.efternamn(at)etk.fi

Foto: Gettyimages