Publikationsserierna omarbetas

Pensionsskyddscentralens publikationsserier ändras i början av år 2016. Antalet serier minskar. Sakkunniginformationen som Pensionsskyddscentralen producerar publiceras framöver i fyra serier: Undersökningar, Rapporter, Statistik och Handböcker.

Samtidigt får publikationerna ett nytt utseende. I början av året ändras också tjänsten Publikationer på webbplatsen Etk.fi som en del av en webbreform.

Publikationerna finns också på Julkari

Under höstens lopp har Pensionsskyddscentralens publikationer kopierats och förts in i Julkari, det öppna publikationsarkivet inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Där tar Nationalbiblioteket hand om långtidsförvaringen av PSC:s publikationer. Det innebär att information om pensionsskyddet finns tiännu bättre tillgänglig än tidigare.

När man länkar till publikationer på Julkari.fi är det bäst att använda URN-adressen, som är publikationens bestående adress.

Nya publikationer direkt till din e-post

Alla Pensionsskyddscentralens publikationer finns också i fortsättningen på webbplatsen Etk.fi.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om publikationer så får du information om Pensionsskyddscentralens nya publikationer till din e-post fem gånger om året.

Prenumerera på publikationsbrevet (på finska)

Julkari.fi