Etk.fi valokuva kivi

Pensionsåldern börjar stiga år 2018

Många av de nya pensionsåldersgränser som infördes i pensionsreformen börjar ha praktisk inverkan år 2018. Den lägsta pensionsåldern för personer födda år 1955 stiger till 63 år 3 månader.

Enligt pensionsreformen som trädde i kraft år 2017 höjs den lägsta pensionsåldern åldersgruppsvis från och med år 2018 med tre månader om året tills den är 65 år. Först höjs pensionsåldern för dem som är födda år 1955. Den lägsta pensionsåldern för dem som är födda åren 1962–1964 är 65 år, och yngre årskullars pensionsålder binds till den förväntade livslängden.

I pensionsreformen infördes också arbetslivspension. Det är en ny pensionsform som är avsedd för personer som har fyllt 63 år och som har haft tungt arbete. Arbetslivspension kan beviljas personer som är födda år 1955 eller senare. I praktiken kan de första arbetslivspensionerna börja 1.2.2018. Fram till början av december år 2017 har det kommit in sammanlagt 16 ansökningar om arbetslivspension. Hittills har två personer beviljats arbetslivspension.

Höjningen av den lägsta pensionsåldern påverkar också invalidpensionerna. Slutåldern för den pensionsgrundande s.k. återstående tiden höjs steg för steg från 63 till 65 år.