Partiell ålderspension till 12 500 personer under det första året

Den typiska personen som får partiell ålderspension är en 61-årig man som arbetar inom den privata sektorn och har medelhöga inkomster. I genomsnitt är den partiella ålderspensionen 800 euro i månaden. Nästan varje sökande tar ut hälften av sin månatliga pension, framgår det av en översikt över det nya pensionsslagets första år.

Mer än 14 000 personer ansökte om partiell ålderspension före utgången av år 2017. Av dem har 12 500 personer börjat få pension. Som förväntat blev det en topp i ansökningarna i början av året, i synnerhet i februari kom det in mycket ansökningar. Under vårens lopp avmattades takten och stabiliserade sig på hösten kring ca tusen ansökningar per månad.

 

Bland sökandena fanns mest män som är födda år 1956. Var tionde man i årskullarna 1955 och 1956 ansökte om partiell ålderspension, medan något färre kvinnor gjorde det. Största delen av sökandena tog ut pensionen genast och till ett så stort belopp som möjligt.

Fyra av fem sökande arbetade innan de ansökte om pensionen. Arbetslösa var 14 procent, resten stod utanför arbetsmarknaden.

En femtedel av de arbetande sökandena var företagare. Av sökandena arbetade 70 procent inom den privata sektorn.

  • Företagare verkar vara särskilt ivriga att välja partiell ålderspension. Var tionde aktiva företagare som fyllt 60 år tog vara på möjligheten förra året, säger utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

Sökandena är oftast medelinkomsttagare

Den genomsnittliga årsarbetsinkomsten bland sökande som arbetade var 41 000 euro, 46 000 euro bland män och 35 000 euro bland kvinnor. I synnerhet de äldsta löntagarna stack ut med en inkomstnivå som var klart högre än medeltalet.

Nära 90 procent valde maximibeloppet, alltså hälften av pensionen. I genomsnitt är deras partiella ålderspension 810 euro i månaden. Männens pension är i genomsnitt 900 euro och kvinnornas 680 euro. Medianpensionen är 720 euro i månaden.

 

Den intjänade arbetspensionen för dem som får partiell ålderspension är på samma nivå som arbetspensionen för nya ålderspensionstagare, dvs. i genomsnitt 1 800 euro i månaden i fjol.

– De som valt den nya pensionsformen verkar på många sätt vara rätt vanliga förvärvsarbetande människor som närmar sig pensionsåldern. De vill kanske ha lite flexibilitet i sina sista år i arbetslivet med hjälp av pensionen, säger Kannisto

I genomsnitt togs pensionerna ut två år i förtid och förtidsminskningen var 70 euro i månaden. I fjol uppnåddes den lägre åldersgränsen för pensionen av dem som är födda år 1956. De tog ut pension nästan två och ett halvt år i förtid och pensionen förtidsminskades med nästan 100 euro i månaden.

 


Partiell ålderspension

  • infördes i stället för deltidspension vid pensionsreformen år 2017
  • ger dem som fyllt 61 år en möjlighet att börja ta ut en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension
  • justeras med både livslängdskoefficienten och en förtidsminskning på 0,4 procent per månad
  • minskar pensionen permanent
  • är inte bunden till kontroll av arbetstid eller lön. Du kan vara arbetslös eller förvärvsarbeta och ta ut pensionen.

Publikationen:
Oven ensimmäinen vuosi – katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin. Eläketurvakeskuksen tilastoja 2/2018
Diaserie Oven ensimmäinen vuosi (SlideShare)
Nya pensionsslag och pensionsreformen på statistiksidorna på Etk.fi, tills vidare på finska

Närmare:
Utvecklingschef Jari Kannisto, tfn 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi

Bild: iStock