Nya broschyrer för dem som kommer till Finland för arbete och dem som ansöker om pension från utlandet

Arbetskraften rör sig i många riktningar. Broschyren för utländska arbetstagare ger råd till dem som kommer till Finland för arbete. Broschyren Så här ansöker du om pension från utlandet är igen till för dem som arbetat eller bott utomlands.

Ny broschyr för arbetstagare som kommer från utlandet till Finland

När en arbetstagare kommer från utlandet till Finland ordnas arbetspensionsförsäkringen på olika sätt beroende på bland annat av om det är fråga om en utsänd arbetstagare eller om arbetsavtalet ingås med en finländsk arbetsgivare.

Den nya broschyren ger närmare anvisningar för olika situationer. Broschyren är publicerad på engelska, estniska och ryska och den finns både i en tryckt version och i en nätversion.

Läs och beställ broschyren för utländska arbetstagare

Uppdatering av broschyren Så här ansöker du om pension från utlandet

Om du har jobbat eller bott utomlands kan du ha rätt till pension från utlandet. Den uppdaterade broschyren Så här ansöker du om pension från utlandet innehåller anvisningar om hur du ansöker om pension från utlandet.

Broschyren förklarar bland annat hur din ansökan behandlas, hur en pension från utlandet inverkar på pension och sociala förmåner som betalas i Finland och hur en pension från utlandet beskattas.

Den tryckta broschyren samt dess nätversion finns på fem språk: svenska, finska, engelska, estniska och ryska.

Läs och beställ broschyren Så här ansöker du om pension från utlandet