Kvinnors pensioner bekymrade deltagarna i forskningskonferens

Nästan hundra sakkunniga träffades på Pensionsskyddscentralens forskningskonferens för att söka lösningar på hur skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner kunde minskas. Nycklarna till bättre pensioner för kvinnor finns i arbetslivsdeltagandet, lönenivån och familjepolitiken.

Kvinnors pensioner är nästan 40 procent mindre än mäns i Europa. Någon förändring till det bättre har inte setts på länge. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är lika stora som för tio år sedan.

Huvudtalaren på konferensen, ekonomiprofessor Francesca Bettio vid universitetet i Siena bedömde att kvinnor kan få bättre pensioner genom en högre sysselsättningsgrad och längre yrkesbanor.

– Om vi mäter med antalet år i arbete har kvinnor i EU-länderna fortfarande kortare yrkesbanor än män. Kvinnornas arbetsår ökar dock snabbare i antal än männens.

Battio tror dock inte att ojämställdheten i fråga om pensioner rättas till snabbt. Utvecklingen kan också vända till det sämre.

– Kvinnor arbetar mera på deltid än män. Om deltidsarbete blir allmännare, kommer kvinnornas sammanlagda lönesumma inte att komma i kapp männens inkomster, säger Bettio.

Kvinnors problem med pensionen förvärras av att skilsmässorna ökar bland äldre par. En skilsmässa innebär en dramatisk försämring av många pensionerade kvinnors ekonomi. Ännu svårare blir det för att familjernas möjligheter att hjälpa sina äldre hemma minskar. De äldre måste i allt högre grad skaffa hjälp hem för egna pengar. Dessutom har kvinnor som nu går i pension vant sig vid konsumtionssamhällets sätt att använda pengar. Det kan innebära utmaningar för vardagshushållandet att inkomsterna minskar när man går i pension.

Mammaböter ger mindre lön och pension

Professor Katja Möhring från Mannheims universitet påpekade på konferensen att kvinnors pensioner fortfarande försämras av att de får barn.

– T.ex. i Italien och Frankrike har kvinnor som fått barn svagare pensioner än kvinnor som inte har barn, säger Möhring.

Mödrars svagare pensioner beror huvudsakligen på att de har haft en lägre lönenivå än kvinnor som inte har barn. Enligt Möhring kan man i många västländer se ett slags ”mammaböter” i lönenivån för kvinnor som fått barn.

Bättre familjepolitik

Biträdande professor Rense Nieuwenhuis från Stockholms universitet efterlyste en bättre familjepolitik i Europa. Om kvinnor fick en större andel av hushållens inkomster än idag, skulle jämställdheten förbättras tydligt. Familjepolitiken ska stöda män som vill stanna hemma från arbetet och kvinnor som vill gå ut i arbetslivet.

– I de flesta länder bygger familjepolitiken fortfarande på antagandet att mannen i första hand är den som försörjer familjen. När båda vuxna i familjen beaktas i familjepolitiken, sker det framsteg i kvinnornas sysselsättning, löneutveckling och pensioner, kommenterade Nieuwenhuis.

Kvinnornas lönenivå ligger efter också i Finland

Specialforskare Kati Kuitto på PSC presenterade preliminära forskningsresultat om riskerna för kvinnors yrkesbanor.  Enligt Kuitto har finländska kvinnor vid 36 års ålder i genomsnitt arbetat nästan lika länge som män, mätt i arbetstimmar. Kvinnornas genomsnittliga ackumulerade inkomst är dock bara 70 procent av männens.

– De preliminära forskningsresultaten ger vid handen att de nuvarande familjeledigheterna avsevärt minskar kvinnornas på både kort och lång sikt. Det syns också i kvinnors pensioner, sade Kuitto.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion, som leddes av direktör Mikko Kautto (t.v.). I panelen deltog Juhana Vartiainen, Anna Rotkirch och Ilkka Kaukoranta.

Läs mer

Huvudtalarnas diaserier på SlideShare:

Föredragen på YouTube

Infopaket om pensionsskillnaderna i Finland på SlideShare: Gender Gaps in Pensions in Finland

Foton: Karoliina Paatos