Indexjustering av arbetspensionerna för år 2016

SHM har fastställt 2016 års index för pensionsskyddet. Lönekoefficienten stiger ca 0,73 procent från det innevarande årets nivå. Arbetspensionsindex ändras inte i jämförelse med år 2015, så beloppet på de löpande arbetspensionerna ändras inte nästa år.

Lönekoefficienten höjer de inkomster som tjänats in före pensioneringen. Arbetspensionsindex för sin del inverkar på de löpande arbetspensionerna.

År 2016 är lönekoefficienten 1,373. Jämfört med år 2015 stiger lönekoefficienten med 0,73 procent. När en ny arbetspension räknas ut justeras årsinkomsterna med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten räknas så att förändringen i lönerna väger 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent.

Nästa år är poängtalet för arbetspensionsindex 2519. Arbetspensionsindex ändras inte jämfört med år 2015. Med arbetspensionsindex justeras löpande arbetspensioner. Arbetspensionsindex räknas så att förändringen i lönerna väger 20 procent och förändringen i prisnivån 80 procent.

Syftet med lönekoefficienten är att säkerställa att nya pensionstagare får en pension vars begynnelsebelopp är skäligt i förhållande till personens inkomstnivå under tiden i arbetslivet. Arbetspensionsindexets uppgift däremot är att trygga att den arbetspension som betalas ut bibehåller sin köpkraft.

Tilläggsuppgifter:

SHM:s pressmeddelande (29.10.2015)

Mera om indexjustering av pensioner