Rakennustyömaa

Gemensamma granskningsbesök ger övervakningen synlighet

Pensionsskyddscentralen (PSC) har tillsammans med Skatteförvaltningen och Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsmyndighet övervakat byggarbetsplatser i Nyland under hösten. Oanmälda gemensamma granskningsbesök har utförts under flera års tid.

I de gemensamma granskningarna övervakar man ärenden inom sin behörighet, men till exempel objekten som ska granskas väljs gemensamt. Tid sparas också in på byggarbetsplatserna när alla myndighetsärendena granskas på en gång.

PSC övervakar att försäkringsskyldigheten enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) efterlevs och bekämpar således för sin del grå ekonomi. Avsikten med övervakningen är att trygga arbetstagarna deras lagstadgade pensionsskydd. Med de gemensamma granskningarna på byggarbetsplatserna erhålls aktuella uppgifter om de företag och anställda som är verksamma på byggarbetsplatserna.

På byggarbetsplatserna frågar man arbetstagarna bland annat vem som är deras arbetsgivare. Utifrån uppgifterna på intervjublanketten utreder Pensionsskyddscentralen om arbetstagarens pensionsförsäkring är i skick. Inspektionerna på byggarbetsplatserna främjar å sin del att de brister i pensionsförsäkringen som uppdagats i övervakningen korrigeras. Oftast handlar felen i pensionsförsäkringen om att löneuppgifterna i den befintliga pensionsförsäkringen är bristfälliga. Varje år utreder PSC noggrannare riktigheten av pensionsförsäkringen för i genomsnitt 10 000 arbetsgivare.