Rakennustyömaa ja nosturit

Företag inom byggnadsbranschen fortfarande de mest typiska kunderna hos PSC:s övervakning

Enligt en kundklassificering som enheten för utredningen av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen utfört hänför sig ca en femtedel av oklarheterna om arbetspensionsförsäkring till företag inom byggnadsbranschen som är verksamma i Nyland.

Enligt en kundklassificering som enheten för utredningen av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen utfört hänför sig ca en femtedel av oklarheterna om arbetspensionsförsäkringen till företag inom byggnadsbranschen som är verksamma i Nyland.

Den största arbetsgivargruppen som kommer fram vid övervakningen består av företag i byggnadsbranschen i Nyland (21 %). Brister i arbetspensionsförsäkringen finns enligt kundklassificeringen dock inom alla branscher, i synnerhet arbetskraftsintensiva branscher såsom handel, transport och hotell- och restaurangbranschen. Det kan vara fråga om oavsiktliga fel vid försäkringen, men ibland kan det också handla om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Oklarheterna hopar sig

Arbetsgivare som har brister i pensionsförsäkringen har ofta också brister i betalningsskyldigheter som gäller skatter. År 2017 hade andelen företag med skatteskulder bland de företag som PSC övervakat ökat till ca 55 procent från 32 procent året innan.

Uppgifterna framgår i kundklassificeringen som enheten för utredning av grå ekonomi utarbetar som stöd för planeringen och inriktningen av myndigheters verksamhet. En motsvarande klassificering har också gjorts åren 2014–2016.

Närmare:

Inspektionschef Anu Jarva, tfn 029 411 2699, anu.jarva(at)etk.fi

Foto: iStock