Etk.fi är ur bruk i ca en halv timme 20.2 från kl. 13

Etk.fi är ur bruk i ca en halv timmes tid onsdagen den 20 februari från kl. 13 på grund av underhåll. Vi beklagar avbrottet.