EU:n tähtikuvio kuultaa Ison-Britannian lipun alta.

Pensionsskyddscentralen följer Brexit-förhandlingarna

Storbritannien och Europeiska unionen förhandlar om på vilka villkor Storbritannien ska lämna EU. Pensionsskyddscentralen följer läget. När det finns mer information att tillgå, ger vi anvisningar för våra kunder om de eventuella effekterna av Storbritanniens utträde ur EU.

Storbritanniens regering lämnade 29.3.2017 en ansökan om utträde ur Europeiska unionen. Då började en förhandlingsfrist på två år, som går ut 29.3.2019.

Två alternativ efter utträdesförhandlingarna

Slutresultatet av förhandlingarna om Storbritanniens utträde avgör vilken ställning Storbritannien har i förhållande till EU fr.o.m. 30.3.2019.

Om man inte når ett avtal om en övergångsperiod och dess innebörd, lämnar Storbritannien unionen genast utan övergångsperiod. Utträdet innebär att Storbritannien står utanför EU fr.o.m. 30.3.2019.

Om avtalet om utträde godkänns, slår man fast en övergångsperiod t.o.m. 31.12.2020. Under övergångsperioden behandlas Storbritannien som ett EU-land.

Om Storbritannien lämnar EU medför det förändringar bl.a. i fråga om den sociala tryggheten, t.ex. arbetspensionsförsäkringen, för finländare som arbetar i Storbritannien.

Myndigheterna i Finland utfärdar anvisningar om utträdets eventuella effekter, när det finns mera information att tillgå. I fråga om arbetspensionsskyddet och försäkringen av utlandsarbete sköts det av Pensionsskyddscentralen.

Läs mer:

Foto: Toby Melville/ Lehtikuva