En ansökan om ålderspension handläggs i genomsnitt på en månad

Pensionsskyddscentralen publicerar för första gången uppgifter om handläggningstiderna för pensionsansökningar. På den offentliga sektorn var handläggningstiderna kortare än på den privata sektorn för alla pensionsslag.

År 2016 räckte handläggningen av en ålderspensionsansökan i arbetspensionsanstalterna i genomsnitt 34 dagar. På tio år har handläggningstiden för ålderspension kortats med ca 23 dagar.

En ansökan om sjukpension handlades i genomsnitt på 73 dagar och en ansökan om deltidspension på 39 dagar. Den kortaste genomsnittliga handläggningstiden hade familjepensionsansökningar, 23 dagar.

På den offentliga sektorn var handläggningstiderna kortare än på den privata sektorn för alla pensionsslag. Den största skillnaden fanns i handläggningen av ålderspensionsansökningar. På den offentliga sektorn är handläggningen av ålderspensionsansökningar i genomsnitt hälften snabbare.

En orsak till skillnaderna mellan pensionsanstalterna finns i de olika tillvägagångssätten: en del ger först ett preliminärt beslut och en del väntar på att de sista löneuppgifterna ska anlända.

– På den offentliga sektorn kan lönen för det sista året ofta förutses utifrån uppgifterna från de senaste åren, vilket försnabbar processen, berättar Tiina Palotie-Heino, chef för Pensionsskyddscentralens statistikenhet.

Läs närmare om ämnet på sidan om statistik om arbetspensionsansökningar

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino tfn 029 411 2147, 050 321 0910, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, 050 521 6783, heidi.nyman(at)etk.fi